Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 48

Opracowane pytania egzaminacyjne - bezrobocie ukryte

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1421

Proszę scharakteryzować bezrobocie ukryte. Bezrobocie ukryte - jest to pewna, nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Proszę scharakteryzować bezrobocie frykcyjne...

Opracowane pytania egzaminacyjne - Ubóstwo

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Co oznacza „ubóstwo”? Ubóstwo - to zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodziny. Jakie 4 podstawowe rodzaje ubóstwa wyodrębnia się w badaniach? Absolutne Względne Subiektywne Urzędowe Co oznacza ubóstwo abso...

Opracowane pytania z zaliczenia - ubóstwo w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Czym jest głębokość ubóstwa? Głębokość - odpowiada na pytanie, o ile przeciętny poziom życia ubogich rózni się od granicy ubóstwa. Czy jest dotkliwość ubóstwa? Dotkliwość - zróżnicowanie poziomu życia ubogich, a także głębokość i rozległość sfery ubóstwa. Proszę scharakteryzować ubóstwo w Polsc...

Opracowane pytania z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Jak obliczamy wskaźnik skolaryzacji netto? Jest to stosunek liczby osób uczących się w nominalnym wieku danego poziomu kształcenia do liczby ludności w grupie wiekowej odpowiadającej danemu poziomowi nauczania. Od jakich czynników uzależniona jest

Pytania na egzamin - Demografia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1806

Pytania kontrolne na zaliczenie z przedmiotu Polityka społeczna Co rozumiemy pod pojęciem „polityka społeczna”? Jakie są cele polityki społecznej? Jaki jest zakres przedmiotowy polityki społecznej? Proszę wymienić 6 przykładów podstawowych dziedzin polityki społecznej. Czym jest kwestia społecz...

Wstęp do polityki społecznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 917

W1 Wstęp do polityki społecznej Dyżury Pokój D27, budynek 6. Kontakt: joanna_rakowska@sggw.pl Zaliczenie: Forma pisemna (20-25 minut) 5 pytań po 20% każde 50% 3 Ostatni wykład przed sesją Ilość podejść 2 Zakres tematyczny - okrojony „Polityka społeczna” Adam Kurzynowski 1) Geneza, rys hi...

Pytania przykładowe na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Zad. 1 To było zadanie z realizacji zleceń w notowaniach ciągłych, w którym rynek ulegał zamrożeniu z powodu, braku możliwości realizacji zlecenia PKC. Kolejność zleceń    Typ zlecenia     Ilość       Cena Dodatkowy warunek 1                                  K               220 100,8               ...

Rynek finansowy i aktywa finansowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1785

W1 Rynek finansowy - ogół transakcji instrumentami finansowymi, które są instrumentami udzielania kredytów krótko, średnio i długoterminowych i przyjmowania depozytów. Rynek finansowy składa się z dwóch rodzajów podmiotów: Podmiotów mających nadwyżkę środków finansowych Podmiotów, które potrzebu...

Harmonogram notowań kursu jednolitego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

W2 Harmonogram notowań kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu jednolitego. Faza przed otwarciem Faza interwencji Otwarcie 11 15 (określenie kursu jednolitego - fixing I) Dogrywka Faza przed otwarciem Faza interwencji Otwarcie Dogrywka Faza przed otwarciem Trzy instrumenty: Notow...

Specyficzne fazy sesji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1827

W3 SPECYFICZNE FAZY SESJI : Zamrożenie Następuje podczas notowań ciągłych, jeżeli wprowadzone zlecenie PKC nie może być wykonane w całości lub wprowadzone dowolne zlecenie mogło by spowodować zawarcie transakcji poza widełkami ograniczającymi wahanie kursu instrumentu W takiej sytuacji automatycz...