Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 47

Konkurencyjność regionów - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

1  Konkurencyjność   regionów   Literatura:   J. Chądzyński J., A. Nowakowska, Z. Przygodzki,  Region i jego rozwój w warunkach  globalizacji , Warszawa 2007;  rozdz. 3. Konkurencyjność regionów (Z. Przygodzki)   A. Nowakowska (red.),  Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów ;   Wyd. ...

Europejska polityka regionalna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

  1  Europejska polityka regionalna  Cele EPR na lata 2007-2013  Cel 1 „ KONWERGENCJA ” 1  -  ma za zadanie przyspieszenie osiągnięcia spójności ekonomicznej regionów mniej rozwiniętych (tj. zniwelowanie zapóźnień w  najsłabiej rozwiniętych regionach i położonych peryferyjnie oraz dostosowywanie ic...

Strategia rozwoju regionu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Strategia rozwoju regionu  1  Strategia rozwoju regionu    1.  Strategia  rozwoju  regionu  jest  kompleksową  i  perspektywiczną  koncepcją  rozwoju  regionu,  przedstawioną w formie zwartego dokumentu. Określa uwarunkowania oraz wyznacza długookresowe  cele rozwoju regionu i sposoby ich realizacj...

Zagadnienia na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej   1.  Regionalizm  (pojęcie, znaczenie  dla  rozwoju)  2.  Region ekonomiczny  (pojęcie, cechy, typy)  3.  Region administracyjny i kryteria regionalizacji administracyjnej  4.  NUTS (pojęcie, zastosowanie, organizacja)  5.  Klasyfikacja regionów wg k...

Aktywna polityka społeczna w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Aktywna polityka społeczna w Polsce w zakresie reformy emerytalno-rentowej w odniesieniu do wymogów Unii Europejskiej Polska, od momentu przystąpienia do UE w 2004r., w oczywisty sposób zainteresowana jest sukcesem Strategii Li zbońskiej. Program działania dot. rozwoju naszego kraju musi być wszech...

Aktywna polityka społeczna w Unii Europejskiej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Aktywna polityka społeczna w Unii Europejskiej w zakresie reformy emerytalno-rentowej-wydłużenie czasu aktywności zawodowej (granic wieku emerytalnego) Unia Europejska gwarantuje swoim obywatelom, którzy przemieszczają się w obrębie państw członkowskich tj. pracownikom oraz ich rodzinom, osobom pro...

Nowy model społeczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Nowy Model Społeczny Założenia Strategii Lizbońskiej dotyczące zabezpieczenia na starość Wzrost współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi - tj. relacji liczby ludności w

Opracowane pytania na egzamin - polityka społeczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2261

Co rozumiemy pod pojęciem „polityka społeczna”? Polityka społeczna - jest to działalność państwa, samorządów w organizacji pozarządowych zmierzające do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i spraw...

Opracowane pytania na egzamin - Piramida

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

Czym charakteryzuje się modelowa piramida wieku przedstawiająca strukturę regresywną? Obrazuje typ ludności starej oraz zawiera w sobie niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska depopulacji Proszę zdefiniować politykę ludnościową? Polityka ludnościowa - to oddziaływanie państwa za pomocą odpowiednic...

Opracowane pytania egzaminacyjne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Czy jest bezrobocie w skali makro? W skali makro - jest to pozostawanie poza zatrudnieniem znacznej liczby osób zdolnych do podjęcia pracy, na określonym obszarze geograficznym. Czym jest bezrobocie w skali mikro? W skali mikro - jest to utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub zaniku innych ...