Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 49

Giełda - definicja, charakterystyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

W4 Animator zostaje zwolniony w trakcie danej sesji giełdowej z obowiązku kwotowania z chwilą przekroczenia jednego z poniższych limitów (o ile zostały określone w umowie): Limit dziennego zaangażowania - różnica pomiędzy liczbą lub warto...

Opcja - definicja i rodzaje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

W5 Dlaczego wprowadzamy opcje? Zapotrzebowanie rynku Uzupełnienie oferty produktowej Nowe możliwości inwestycyjne dla inwestorów Poprawa płynności innych instrumentów Pozyskanie nowych instrumentów Czym jest opcja - definicja Opcja to instrument dający jej nabywcy prawo do: Kupna(opcja kupna...

Pytania na egzamin - popyt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3234

Podaj i krótko opisz rodzaje popytu. Popyt potencjalny - chęć nabycia dóbr i usług nie poparta odpowiednim dochodem Popyt realny (efektywny) - chęć nabycia dóbr i usług poparta odpowiednimi możliwościami nabywczymi Popyt pierwotny - dobro lub usługa kupowane po raz pierwszy Popyt restytucyjny - ...

Leśnictwo i użytki leśne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

LEŚNICTWO - gałąź gospodarki narodowej, obejmujące zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartości lasów. Nowoczesne leśnictwo uwzględnia dwojaką rolę lasów, które speł...

Prepedeutyka, plantacja nasienna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

nasienna - uprawa ze szczepów uzyskanych przez zaszczepienie zrazami z drzew doborowych na podkładach tego samego gatunku. Szybko wchodzi w okres wydawania nasion, powtarzających cechy drzew doborowych; Plantacyjne uprawy nasienne - uprawa z siewek wyhodowanych z nasion określonej liczby drzew dobo...

Prepedeutyka, powierzchnia lasów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

POWIERZCHNIA LASÓW wynosi 8918 tys. Ha - 28,5% pow. Kraju. + 195 tys ha gruntów związanych z gospodarką leśną. Lasy Państwowe - 82,6% (7363 tys ha), lasy prywatne 17,4% (1555 tys ha...

Prepedeutyka, typ siedliskowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Typ siedliskowy lasu uogólnione pojęcie kategorii siedlisk o podobnej przydatności do produkcji leśnej. Klasyfikacja siedlisk leśnych uwzględnia cztery stopnie żyzności siedlisk /od najuboższych do najżyźniejszych: bory, bory mieszane, lasy mieszane, lasy/ oraz pięciu stopni uwilgotnienia siedlisk ...

Prepedeutyka, użytkowanie lasu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

UŻYTKOWANIE LASU- dział nauk leśnych oraz praktycznego leśnictwa obejmujące pozyskiwanie oraz przygotowanie do wykorzystania użytków leśnych. Pierwotne użytkowanie lasu polegało na plądrowniczej eksploatacji drzewostanu i zbieractwie niekt...

Prepedeutyka, urządzanie lasu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

URZĄDZANIE LASU - dział naukowy i praktyczny leśnictwa obejmujący planowanie i organizowanie gospodarstw leśnych. Tradycyjnym zadaniem urządzania lasu jest takie wykorzystanie drzewostanów aby gospodarstwo leśne nieprzerwanie wytwarzało jak największe ilości drewna i innych produktów. W nowoczestny...

Ludwik Plater-Broel - życiorys

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1603

Ludwik PLATER-BROEL (15.06. 1775 - 6. 09. 1846) leśnik, geograf, chemik. Urodził się w Kraslawiu k/Dyneburga na Inflantach, jako syn Kazimierza Konstantego i Izabelli z domu Bochównej. Chemię studiował w Szkole Głównej Wileńskiej u Jana Śniadeckiego; opracowu­jąc polską terminologię chemiczną. W 1...