Opracowane pytania egzaminacyjne - bezrobocie ukryte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania egzaminacyjne - bezrobocie ukryte - strona 1 Opracowane pytania egzaminacyjne - bezrobocie ukryte - strona 2

Fragment notatki:

Proszę scharakteryzować bezrobocie ukryte.
Bezrobocie ukryte - jest to pewna, nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Proszę scharakteryzować bezrobocie frykcyjne.
Bezrobocie frykcyjne - pojawia się, gdy ludzie zmieniają miejsca zamieszkania, poszukują pracy lub gdy kończą pracę sezonową. Bezrobocie frykcyjne jest w dużym stopniu związane z brakiem mobilności osób, które poszukują zatrudnienia.
Proszę scharakteryzować bezrobocie fikcyjne.
Bezrobocie fikcyjne - obejmuje osoby rejestrujące się w urzędach pracy pomimo posiadania innych źródeł zatrudnienia i dochodu („praca na czarno”), np. w celu niepłacenia podatków i dostępu do świadczeń społecznych (dostępu do świadczeń służby zdrowia). Proszę scharakteryzować bezrobocie technologiczne.
Bezrobocie technologiczne - związane z wprowadzeniem postępu technicznego, zastępowaniem pracy ludzkiej pracą maszyn i urządzeń. Proszę scharakteryzować bezrobocie strukturalne.
Bezrobocie strukturalne - związane jest z ograniczeniem produkcji lub zanikaniem pewnych dziedzin działalności gospodarczej, w związku z czym powstaje nadmiar pracowników reprezentujących konkretne zawody.
Proszę scharakteryzować bezrobocie pokoleniowe.
Bezrobocie pokoleniowe - bezrobocie dotykające całe rodziny gdzie negatywne wzorce zachowań związane z długotrwałym bezrobociem są dziedziczone przez dzieci i/lub współmałżonków. Proszę scharakteryzować bezrobocie koniunkturalne.
Bezrobocie koniunkturalne - powstaje w wyniku zmniejszenia popytu globalnego, czego następstwem są kłopoty ze sprzedażą wyprodukowanych dóbr, zmniejszenie produkcji, a w konsekwencji zwolnienia i wzrost bezrobocia.
Proszę scharakteryzować bezrobocie sezonowe.
Bezrobocie sezonowe - wynika z sezonowości pewnych działów gospodarki.
Proszę wymienić 6 proponowanych sposobów przeciwdziałania bezrobociu.
Zastosować na obszarach dużego bezrobocia pracochłonne techniki produkcji,
zwiększyć nakłady na infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe,
zwiększyć tempo wzrostu eksportu,
zmniejszyć podatki dla przedsiębiorstw inwestujących w miejsca pracy,
zwiększyć nakłady na aktywne programy ograniczenia bezrobocia,
ograniczyć bariery rozwoju sektora MSP,
rozwijać różne formy kształcenia,
zwiększyć elastyczność rynku pracy
obniżyć koszty pracy
zwiększyć tempo wzrostu inwestycji.
Czym jest EURES? Jakie oferuje usługi?


(…)

… jest EURES? Jakie oferuje usługi?
Jest to Europejski Portal Mobilności Zawodowej.
Rynek pracy
Rynek pracy jest to miejsce, w którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży pracy. Kupującym są pracodawcy, którzy mają określone potrzeby i kształtują popyt na pracę. Najważniejszymi determinantami popytu na pracę są płaca, wydajność pracy i popyt na produkt finalny powstały w wyniku danej pracy. Sprzedającym są z kolei osoby poszukujące pracy, które reprezentują podaż na rynku pracy. Pojęcie „siłą robocza” (zasoby siły roboczej) utożsamia się często z pojęciem „ludność w wieku zdolności do pracy” lub „ludność czynna zawodowo”. Istotne jest, aby nie utożsamiać grupy ludności w wieku produkcyjnym z ludnością czynną zawodowo.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz