Opracowane pytania z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania z przedmiotu - strona 1 Opracowane pytania z przedmiotu - strona 2

Fragment notatki:

Jak obliczamy wskaźnik skolaryzacji netto?
Jest to stosunek liczby osób uczących się w nominalnym wieku danego poziomu kształcenia do liczby ludności w grupie wiekowej odpowiadającej danemu poziomowi nauczania.
Od jakich czynników uzależniona jest jakość kształcenia?
Jakość kadr
Jakość wyposażenia placówek edukacyjnych
Dobór przedmiotów nauczania
Metody nauczania
Czym jest kształcenie ustawiczne?
Wszelka aktywność w zakresie nauczania, podejmowana przez całe życie, której celem jest doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej (indywidualnej), obywatelskiej, społecznej lub/i zawodowej.
Czym jest EUCEN?
Europejska sieć uniwersytetów oferująca kształcenie ustawiczne (1991r)
Czym są patologie społeczne?
Patologie społeczne - niepożądane zjawiska, które mogą wywołać negatywne skutki w rozwoju danej społeczności lub całego społeczeństwa. Są to wszystkie zachowania aspołeczne, niezgodne z normami prawa, zwyczaju i obyczajowości, godzące w najwyższą wartość, jaką jest życie we wszystkich jego przejawach.
Proszę wymienić trzy główne rodzaje patologii społecznej.
Patologia indywidualna
Patologia rodziny
Patologia struktur organizacyjnych
Proszę podać 3 przykłady przejawów patologii indywidualnej.
Uzależnienia
Samobójstwa
Przestępczość
Prostytucja
Dewiacje seksualne
Proszę podać 3 przykłady przejawów patologii rodziny.
Rozpad rodziny
Przemoc w rodzinie
Pozbawienie praw rodzicielskich
Osłabienie funkcji wychowawczej rodziny - sieroctwo społeczne
Proszę podać 3 przykłady przejawów patologii struktur organizacyjnych.
Biurokracja
Korupcja
Bezrobocie
Ubóstwo
Nieuzasadnione, nadmierne zróżnicowanie społeczne, brak szans równego startu życiowego dla młodzieży,
Czym jest system świadczeń emerytalnych?
Ogół rozwiązań instytucjonalnych, zmierzających do zapewnienia na okres starości uczestnikom systemu emerytalnego odpowiednich dochodów w postaci świadczeń emerytalnych poprzez ustalenie zasad do:
- gromadzenia środków emerytalnych
- powstawania uprawnień i kapitałów emerytalnych
- wypłat świadczeń emerytalnych
Na jakich zasadach opiera się I filar systemu emerytalnego w Polsce?
Zreformowany FUS (ZUS), składka obowiązkowa, gromadzimy uprawnienia emerytalne, które są waloryczne.
Na jakich zasadach opiera się II filar systemu emerytalnego w Polsce?


(…)

… emerytalnych
- wypłat świadczeń emerytalnych
Na jakich zasadach opiera się I filar systemu emerytalnego w Polsce?
Zreformowany FUS (ZUS), składka obowiązkowa, gromadzimy uprawnienia emerytalne, które są waloryczne.
Na jakich zasadach opiera się II filar systemu emerytalnego w Polsce?
OFE zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, gromadzimy kapitał emerytalny na indywidualnym rachunku w wybranym OFE…
… w Polsce?
III filar to dobrowolne, nieobowiązkowe formy dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Na III filar składają się pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). W niektórych ujęciach do III filaru zaliczane są także wszelkie formy długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz