Opracowane pytania egzaminacyjne - Ubóstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania egzaminacyjne - Ubóstwo - strona 1 Opracowane pytania egzaminacyjne - Ubóstwo - strona 2

Fragment notatki:

Co oznacza „ubóstwo”?
Ubóstwo - to zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodziny.
Jakie 4 podstawowe rodzaje ubóstwa wyodrębnia się w badaniach?
Absolutne
Względne
Subiektywne
Urzędowe
Co oznacza ubóstwo absolutne?
Ubóstwo absolutne - dotyczy stanu niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uznanych za minimalne w danym społeczeństwie i czasie. Opiera się na kategoriach ilościowych i wartościowych. Ubogimi określa się ludzi, których potrzeby nie sa zaspokojone w sposób wystarczający.
Co oznacza ubóstwo względne?
Ubóstwo względne (relatywne)- to naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej przez istnienie nadmiernego dystansu pomiędzy poziomem życia poszczególnych grup ludności. Odnosi poziom zaspokojenia potrzeb jednostek do poziomu ich zaspokojenia przez innych członków społeczeństwa. Ubóstwo w tym ujęciu może być zmniejszone jedynie przez niwelowanie nierówności w poziomie zaspokajania potrzeb, a nie całkowicie wyeliminowane.
Co oznacza ubóstwo subiektywne?
Ubóstwo subiektywne - jest to indywidualne postrzeganie tego problemu przez poszczególne osoby. Jak określa się ubóstwo urzędowe?
Ubóstwo urzędowe - określane jest przez ustawę o pomocy społecznej. Wg. Tej koncepcji osoby ubogie to takie, które oficjalnie zgłaszają się o pomoc. Nie są już w stanie poradzić sobie z brakiem i kłopotami w codziennym funkcjonowaniu i przezwyciężać wstyd zgłaszając się po pomoc do instytucji. Proszę zdefiniować minimum egzystencji.
Minimum egzystencji to koszyk dóbr , niezbędnych do podtrzymywania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia on jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia.
Proszę zdefiniować minimum socjalne?
Minimum socjalne - to wskaźnik określający koszty utrzymania gosp. domowych na podstawie „koszyka dóbr” - służących do zaspokajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarczają nie dla podtrzymywania życia, lecz dla posiadania i wychowania dzieci, a także dla utrzymania minimum więzi społecznych.
Jakie trzy podstawowe charakterystyki stosujemy do pomiaru ubóstwa?
Zasięg - mówi ilu jest ubogich, mierzy rozległość sfery ubóstwa.
Głębokość - odpowiada na pytanie, o ile przeciętny poziom życia ubogich rózni się od granicy ubóstwa.
Dotkliwość - zróżnicowanie poziomu życia ubogich, a także głębokość i rozległość sfery ubóstwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz