Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 43

Pytania na egzamin z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

1) Czy w Polsce dopuszczalna jest uprawa GMO? Zapisy zakazujące uprawę odmian roślin modyfikowanych genetycznie oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian znalazły się w treści ustawy "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochroni...

Pytania na egzamin - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

1) kim są eksperci branżowi? Są to członkowie specjalistycznych organizacji lub osoby, które mają dużą wiedzę o interesującej nas dziedzinie.   2) co możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej? W Biuletynie Inform...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Pojemność rynku

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

1. Co to jest pojemność rynku? Ilość dóbr i usług, które przy danych cenach i dochodach mogą zostać sprzedane w określonym czasie i przestrzeni (suma popytu zaspokojonego i niezaspokojonego). 2. Podaj sposoby obliczania pojemności rynku. Obliczanie pojemności rynku produktów, które są spożywane po...

Rynek w teorii ekonomii i zarządzania - Rynek pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

Wykład 1 RYNEK W TEORII EKONOMII I ZARZĄDZANIA I. Pojęcie rynku w teorii ekonomii . Rynek jest kategorią ekonomiczną, nierozerwalnie związaną z produkcją i wymianą towarową. Rynek istnieje już wówczas, gdy dwóch partnerów wymienia towary. Z pełnym rozwojem rynku mamy jednak do czynienia wówczas, ...

Metodyka badań rynkowych i marketingowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

Wykład 2 METODYKA BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH I. BADANIA RYNKU - to kompleks procedur analitycznych i badawczych umożliwiających rozpoznanie genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowej zjawisk i procesów rynkowych. Badania rynku obejmują analizę rynku i prognozowanie rynku . ANALIZA R...

Gromadzenie i analiza danych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Wykład 3 Gromadzenie danych Analiza danych wtórnych Określenie metod zbierania danych pierwotnych Badania pilotażowe Dobór próby próba badawcza niewielka liczba jednostek losowo wybrana z większej populacji właściwy dobór zbiorowości próbny umożliwi sformułowanie wniosków odnoszących się do...

Metody badań rynku - Ankieta

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

METODY BADAŃ RYNKU gromadzenie i zbieranie informacji Badania pierwotne (terenowe) badania terenowe (tzw. field research) - informacje zbierane specjalnie w celu rozwiązania problemu badawczego ankieta metoda wywiadu obserwacje eksperyment Ankieta - pomiar pośredni (badający nie spotyka się ...

Badania panelowe - klasyfikacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

W5 Badania panelowe Panel - stała grupa respondentów (gospodarstwa domowe, punktów sprzedaży, producentów, którzy zgadzają się dostarczać dane badaczowi w pewnym czasie). Klasyfikacja badań panelowych : Kryterium ciągłości pomiaru panel stały panel okresowy Kryterium podmiotu badania panel k...

Wywiad grupowy - podział efektoów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

W6 Efekty związane z grupą: = wywiad grupowy efekt synergii - wspólny wysiłek grupy pozwala na generowanie szerszej gamy pomysłów i informacji niż suma jednostek z osobna. efekt kuli śniegowej efekt stymulacji 3 efekt bezpieczeństwa - uczestnicy grupy posiadają większe poczucie bezpieczeństwa, c...

Analiza środowiska makroekonomicznego - pojęcia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

W7 ANALIZA ŚRODOWISKA MAKROEKONOMICZNEGO Pojęcie i elementy makrootoczenia, źródła, podstawowe mierniki. [co to otoczenie?] Makrootoczenie (otoczenie uniwersalne) - otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków dzia...