Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 44

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych - Miernik

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

W8 ANALIZY RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH Źródła informacji w badaniach rynku. Spożycie i wydatki konsumpcyjne jako podstawowe mierniki popytu konsumpcyjnego. Determinanty wydatków konsumpcyjnych. Elastyczność i funkcje popytu jako narzędzia analizy rynku. dobra konsumpcyjne → trwałe → żywnościowe...

Rynek dóbr trwałych - Popyt nowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

W9 RYNEK DÓBR TRWAŁYCH konsumpcyjnych i środków do produkcji, żywnościowych Cechy rynku trwałych dóbr konsumpcyjnych Trwałość produktów okres użytkowania dłuższy niż pewien minimalny okres, dobro, które nie zużywa się w jednorazowym akcie konsumpcji, Nieciągłość zakupów, występowanie popytu ...

Rynki dóbr inwestycyjnych - Mierniki wykorzystywane w analizie rynku

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

W10 RYNKI DÓBR INWESTYCYJNYCH, ŚRODKÓW PRODUKCJI I SUROWCÓW Rynki środków produkcji wywiera wpływ na rozwój rynku produktów finalnych przedmiot wymiany / sfery ze względu na przedmiot wymiany / dobra inwestycyjne (środki trwałe) za...

Klasyfikacje gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

W11 Klasyfikacje gospodarcze - są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania jak i do prezentowania danych statystycznych. Obowiązujący system gospodarczy klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów do stosowania od dnia 1 maja 20...

Badanie poziomu cen

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

W12 I. Badanie poziomu cen 1. Źródła informacji o cenach Statystyka GUS ceny detaliczne ważniejszych towarów i usług konsumpcyjnych ceny detaliczne ważniejszych towarów i usług niekonsumpcyjnych przeciętne ceny skupu ważniejszych produ...

Analiza dóbr konsumpcyjnych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych Uproszczona klasyfikacja elementów rynku Elementy realne Podmioty Nabywca indywidualny Gospodarstwo domowe Rząd Organizacje niedochodowe Przedmioty rynku Produkty Praca Pieniądz Dane Elementy abstrakcyjne Popyt Podaż C ena Koniunktura Konkurencja Informacja Pojęci...

Charakterystyka wybranych funkcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FUNKCJI I ICH PRZYDATNO ŚĆ W ANALIZIE RYNKU Funkcja liniowa znajduje dość częste zastosowanie w analizach rynku (prosta) y = a +bx gdzie: y - zmienna zależna(np. popyt), x - zmienna niezależna (np. dochód), a i b - parametry funkc ji. Funkcja potęgowa funkcja ma stały wsp...

Determinanty wydatków konsumpcyjnych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Determinanty wydatków konsumpcyjnych Dt= f(Pt , Yt , Pti, Dt-1 , Xit , Lt , t , Qt) Dt - popyt Pt - cena dobra dla którego wyznacza się funkcję popytu Yt - dochody konsumentów Pti - ceny dóbr pokrewnych (substytucyjnych i komplementarnych) Dt-1 - poziom popytu na dane dobro w okresie poprzednim (p...

Cena - funkcje i determinanty

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

Cena - parametr ekonomiczny kształtuj ą cy decyzje produkcyjne i konsumpcyjne Funkcje cen PRODUKCYJNA INFORMACYJNA DOCHODOW Ą Przychód producentów jest w sposób bezpo ś redni od cen i rozmiarów sprzeda ż y. I = P X Q, gdzie: I - przychód, P - cena, Q - ilo ść RÓW NOWAGI (bilansowanie popytu z poda ...

Cykliczna zmiennosć rynku

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

CYKLICZNA ZMIENNO ŚĆ RYNKU Z cyklem mamy do czynienia wówczas, gdy zmienno ść zjawiska ma tendencj ę do powtarzania si ę w pewnym stałym lub podobnym rytmie Determinanty cyklicznych waha ń cen rolnych: długo ś ci cyklu produkcyjnego w rolnictwie. W krótkim okresi e poda ż nie jest w stanie dostosow...