Klasyfikacje gospodarcze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacje gospodarcze - wykład - strona 1 Klasyfikacje gospodarcze - wykład - strona 2 Klasyfikacje gospodarcze - wykład - strona 3

Fragment notatki:

W11
Klasyfikacje gospodarcze - są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania jak i do prezentowania danych statystycznych.
Obowiązujący system gospodarczy klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów do stosowania od dnia 1 maja 2004 r. obejmuje:
Polską Klasyfikację Działalności (PKD) system zbierania i przetwarzania informacji działalności (od 2004 r. obowiązujący system) istotne przy porównaniach międzynarodowych.
Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU)
str www GUS - projekt zmian klasyfikacji działalności [schemat]
Istotą tego systemu jest wyodrębnienie 4 podstawowych poziomów klasyfikacji.
A - sekcja poziom klasyfikacji UE
99 - dział
99.9 - grupa A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
- klasa B - Górnictwo i wydobywanie surowców
99.99.A - podklasa C - Przetwórstwo Przemysłowe (dotychczas D - zmiana!)
C.
produkcja owoców i warzyw (w GUSie i w Eurostacie ta sama klasyfikacja)
Nowelizacja w 2002 r. klasyfikacji
Analiza sektor a Analiza atrakcyjności inwestycyjnej
indeks zyskowności r/r
dynamika kosztów i przychodów r/r
dynamika kosztów pracy r/r
dynamika kosztów materiałów i energii r/r
dynamika wartości sprzedawanych towarów i materiałów r/r
dynamika kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń r/r
dynamika kosztów pozostałych r/r
Analizy branżowe EconTrends - analiza sytuacji w określonej branży (np. przetwórstwo owoców i warzyw), m.in. sytuacja gospodarcza, analiza wskaźnikowa, dynamika, główni gracze i ich udziały rynkowe.
Securitas - bazy danych na SGGW
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
rentowność
płynność
zadłużenie
cykle finansowe
czynniki produkcji
inwestycje (nakłady)
koszty
METODY ANALIZY POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W SEKTORZE
ANALIZA UDZIAŁÓW RYNKOWYCH
Cel: określenie pozycji przedsiębiorstwa
porównanie firmy z konkurencyjnymi markami operującymi na tym samym rynku
udział w rynku marki X = sprzedaż marki X / sprzedaż globalna na rynku odniesienia
Absolutny udział w rynku - udział sprzedaży danego przedsiębiorstwa w ogólnej sprzedaży analizowanych produktów na danym rynku.
Udział w rynku docelowym - udział sprzedaży danego produktu w sprzedaży tego segmentu rynku, do którego przedsiębiorstwo adresuje swoją ofertę.
Relatywny udział w rynku - stosunek sprzedaży danego przedsiębiorstwa do sprzedaży (np.) 3 największych konkurentów.


(…)

…,
Rozwój sektora marketingowego - wpływa na cenę przez strategie marketingowe.
Rodzaje cen:
Kryterium szczebla obrotu towarowego (miejsce ustalania ceny)
cena producenta (cena zbytu)
cena hurtowa
cena skupu (produkty rolne)
cena detaliczna
cena targowiskowa
cena giełdowa
Kryterium przedmiotowe
Ceny rolne
ceny środków produkcji rolnej (energia, środki ochrony roślin, pasze, maszyny, itp.)
ceny usług…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz