Analiza dóbr konsumpcyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza dóbr konsumpcyjnych - strona 1 Analiza dóbr konsumpcyjnych - strona 2 Analiza dóbr konsumpcyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych
Uproszczona klasyfikacja elementów rynku Elementy realne Podmioty Nabywca indywidualny Gospodarstwo domowe Rząd Organizacje niedochodowe Przedmioty rynku Produkty Praca Pieniądz Dane Elementy abstrakcyjne Popyt Podaż C ena Koniunktura Konkurencja Informacja Pojęcie popytu Ilość lub wartość produktu, która została zakupiona przez określoną grupę nabywców w określonym czasie Metody zbierania danych w badaniach popytu Ź ródła wtórne Bazy danych Roczniki statystyczne Raporty sprzedaży Ź ródła pierwotne Panele konsumentów Panele sklepowe Eksperyment Rejestracja skaningowa i spisy z natury Ź ródła informacji w badaniach popytu (BGD) (BGD) - podstawowe źródło informacji o: warunkach bytu ludności, tj. poziomie i strukturze dochodu rozporządzalnego, wydatkach spożyciu wyposażeniu gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania Metodologia badań BGD
Badaniem objęte są wszystkie grupy gospodarstw domowych, z wyjątkiem zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz gospodarstw cudzoziemców. Jednostką badania jest gospodarstwo domowe jedno- lub wieloosobowe. Wyniki badania oparte są na oświadczeniach osób biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych Metodologia badań BGD
W 2003 r. badaniem objęto 32452 gospodarstwa domowe, tj. ponad 0,2% ogólnej liczby gospodarstw domowych. Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest metodą rotacji miesi ę cznej w cyklu kwartalnym, co oznacza, że w każdym miesiącu w badaniu uczestniczą inne gospodarstwa domowe, a po kwartale w gospodarstwach domowych, które brały udział w badaniu miesięcznym danego kwartału przeprowadzany jest wywiad dotyczący niektórych wydatków, m.in. na zakup przedmiotów trwałego użytkowania. Metodologia badań BGD
1. Badanie obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach, reprezentujące społeczno-ekonomiczne grupy ludności, tj. pracowników, pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów, rencistów oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (innych niż emerytura i renta).

(…)

… naturalnego.
Towary konsumpcyjne obejmują dobra
nietrwałego użytkowania (np. żywność, napoje, artykuły farmaceutyczne),
półtrwałego użytkowania (np. odzież, książki, zabawki)
trwałego użytkowania (np. samochody, pralki, lodówki, telewizory).
2. Pozostałe wydatki obejmują m.in.
kwoty przekazane innym gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym, w tym dary;
koszty zakwaterowania młodzieży i studentów uczących się poza domem;
alimenty od osób prywatnych;
niektóre podatki, np.: od nieruchomości, od spadków i darowizn, od dochodów z własności, z wynajmu i sprzedaży nieruchomości;
straty pieniężne
Mierniki popytu
Spożycie artykułów żywnościowych (w ujęciu ilościowym) w gospodarstwach domowych obejmuje:
artykuły zakupione za gotówkę i na kredyt,
otrzymane nieodpłatnie oraz pobrane z gospodarstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz