Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 45

Opracowane pytania z zaliczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1239

Finanse publiczne a sektor publiczny Sektor publiczny, jak i finanse publiczne należą do tej samej kategorii pojęciowej, której ramy zakreśla nieprywatna własność majątku i funduszy. Finanse publiczne , gromadzenie i rozdzielanie zasobów pieniężnych przez instytucje publiczno-prawne (państwo, związ...

Finanse publiczne - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

Hej, poniżej zamieszczam przykładowe pytania na egzamin z finansów publicznych :)   1. Wielkość rezerw w budżecie państwa 2. Opłata adiacencka- w jaki sposób są właściciele(mieszkańcy obiążeni) ... 3.

Test - finanse publiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1386

TEST 1 2005 Czy wyrażenie : Sc=Y+(F+N-T)-C gdzie: Y-przychody ze sprzedaży towarów i usług (GNP) F-transfery sektora publicznego publicznego-odsetki płacone przez sektor prywatny oznacza: tożsamość dochodowo-wydatkową Hicksa oszczędność sektora prywatnego Smitha tożsamość oszczędności inwes...

Zagadnienia na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA NA EGZAMIN TEORIE FINANSÓW PUBLICZNYCH INTERWENCYJNE - państwo kształtuje popyt poprzez interwencję instrumentami publicznymi (Keynes, Wagner) LIBERALNE (Smith, Ricardo, Say) jak najmniej państwa w gospodarce, rola państwa ograniczona wielkość budżetu ograniczona ...

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

BUDŻET ZADANIOWY PODSTAWY PRAWNE BUDŻETU ZADANIOWEGO Ustawa z 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych określa: pojęcie budżetu zadaniowego, sposób prezentowania programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zasady nadzoru, kontroli efe...

Egzamin testowy z nauki o finansach

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1561

Egzamin testowy z przedmiotu : ,, Podstawy nauki o finansach ,, 1/2006 Które rodzaje strumieni pieniężnych zaliczamy do transferów: płace w sektorze prywatnym, renty, emerytury, składki na ubezpieczenie społeczne . Czy następujące założenia dotyczące budowy finansów publicznych tj.: -

Pytania na zaliczenie - Danina publiczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1820

1.Czy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą : a)państwowe zakłady budżetowe b)samorządowe zakłady budżetowe c)NFZ d)samorządowe gospodarstwa pomocnicze 2.Czy do danin publicznych

Podstawy finansów - test

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2709

1. BRAK 2. Czy do strumieni pieniężnych ekwiwalentnych zaliczamy: a) płace w sektorze prywatnym b) ceny rynkowe c) płace w sektorze publicznym d) zasiłki 3. Czy ortodoksyjna teoria finansów publicznych zalecała, aby: a) budżet państwa był jak najmniejszy b) podatki mogą pełnić funkcję redystrybucy...

Ustawa o finansach publicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1141

art. 9, 3, 5, 6, 11, 14, 15, 21, 23, 24, 34, 38, 48, 51, 72, 73, 74, 76, 86, 103, 109, 111, 112, 114, 122, 125, 138, 140, Art. 3. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem , w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publi...

Strumienie pieniężne i ich podział

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4060

Wykład 1 Literatura: D. i S. Kornik „Podstawy finansów” PWN W-wa 2004 L. Szyszko „Propedeutyka finansów” SGH W-wa 2004 S. Owsiak „Podstawy nauki o finansach” Z. Dobosiewicz „Wprowadzenie do finansów finansów bankowości” W-wa 2005 L. Oręziak „Finanse UE” PWN W-wa 2005 W. Bień „Zarządzanie fina...