Wywiad grupowy - podział efektoów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiad grupowy - podział efektoów - strona 1 Wywiad grupowy - podział efektoów - strona 2 Wywiad grupowy - podział efektoów - strona 3

Fragment notatki:

W6
Efekty związane z grupą: = wywiad grupowy
efekt synergii - wspólny wysiłek grupy pozwala na generowanie szerszej gamy pomysłów i informacji niż suma jednostek z osobna.
efekt kuli śniegowej efekt stymulacji 3 efekt bezpieczeństwa - uczestnicy grupy posiadają większe poczucie bezpieczeństwa, co jest przyczyną bardziej śmiałego ujawniania własnych rzeczywistych motywów i opinii
efekt spontaniczności - wypowiedzi uczestników grupy są bardziej naturalne od wypowiedzi indywidualnych
efekt pobudzenia Warianty badań fokusowych Brief Group - krótka (30-60 min) dyskusja poświęcona zwykle jednemu tematowi. Stosowane są m.in. jako podsumowanie indywidualnych testów produktów.
Extended Group - dyskusja grupowa kilkugodzinna, wymaga innej organizacji.
Mini Group, Affinity Mini Group - dyskusje grupowe w gronie 4-6 osobowym.
osoby ze sobą naturalnie powiązane (rodzina, sąsiedzi itp.)
Obserwacja - celowa rejestracja wybranych fragmentów rzeczywistości.
Urządzenia pomiarowe: skaner, kasa fiskalna, waga, kamera, kwestionariusz.
Rodzaje obserwacji: ukryta
jawna
obserwacja naturalna (kamera, lustro weneckie)
obserwacja uczestnicząca (rejestracja zachowań respondentów poprzez współuczestniczenie w zjawiskach rynkowych (pozorne zakupy), (tajemniczy klient, mystery shopping, badanie usług (obsługa w sklepie, biurze, obsługa klienta))
Eksperyment Służy badaniu związków między instrumentami marketingowymi a zjawiskami rynkowymi
mała skala badania
ocena związków przyczynowo - skutkowych (zmienna zależna i zmienne niezależne)
PTBRIO strona www, zam.katalogu z danymi, info na temat rynku badań rynkowych,
wartość rynku 360 mln rocznie.
Udział w nakładach: Mały udział ankiety pocztowej (o,15%), badań prasowych,
CATI bardzo wzrosła do 10%.
Wywiad indywidualny (5% na ulicy; 18% w domu) ale udział spada (łącznie ok. 15%), Mystery shopping znacznie wzrasta (do 6%), ilościowe w sumie ok. 40% (rośnie)
Wzrost badań fokusowych. Duży udział badań sprzedaży detalicznej typu retail audit (21%).
Monitoring reklam ważny. → w celu ustalenia wydatków konkurencji na reklamę (aktywność reklamowa).
Badania syndykatowe i omnibusowe w sumie 40%.
DANE WTÓRNE Badania przy biurku. Wtórne źródła informacji.
Pomiar źródeł wtórnych - zbieranie poszukiwanych danych będących wynikiem pomiarów pierwotnych lub wtórnych przeprowadzonych uprzednio przez określone osoby lub instytucje do innych celów.


(…)

… zewnętrzne zagraniczne
rządowe - spisy powszechne, wydawnictwa statystyczne,
pozarządowe - izby przemysłowo-handlowe, wydawnictwa innych organizacji pozarządowych,
czasopisma - ogólnogospodarcze (Financial Times, The Economist), czasopisma specjalistyczna (International Journal of Advertaising)
przedsiębiorstwa - wydawnictwa banków, publikacje firm badawczych, publikacje innych przedsiębiorstw,
książki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz