Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 42

Składniki odżywcze w pszenicy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

PRZECIĘTNA ZAWARTOŚĆ PODSTAWOWYCH SKLADNIKÓW ODŻYWCZYCH W ZIARNIE PSZENICY: woda 15% białko 10-12% skrobia 70% tłuszcz 2% błonnik 2% składniki min 2% WYCIĄG MAKI: ilość jako się otrzymuje z przemiału 100 kg zboża wydajność 60- 75% im wyższy wyciąg to zawartość białka w mace wzrasta i wzrasta ...

Sporządzanie mieszanek przemiałowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365

SPORZĄDZANIE MIESZANEK PRZEMIAŁOWYCH: przy mieszaniu bierzemy pod uwagę: ilość i rodzaj posiadanych w magazynach partii zbożowych własności przemiałowe własności jakościowe GRUPY JAKOŚCIOWE: I wysokiej jakości (wywierające duży wpływ na jakość mieszanki) II średniej jakości (nie wywiera znaczą...

Systemy przemiałowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1575

SYSTEMY PRZEMIAŁOWE: w zależności od intensywności przemiału i ilości maszyn do tego celu użytych rozróżnia się następujące systemy przemiałowe: plaski (max dotyk walca) półpłaski półwysoki wysoki (najbardziej oddalone) w przemiale pszenicy stosuje się zwykle system półwysoki a w przemyśle żyt...

Światowe spichlerze zbożowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

ŚWIATOWE SPICHLERZE ZBOŻOWE: są to regiony świata, gzie istnieje nadwyżka produkcji nad lokalnymi potrzebami wschodnio- europejski (europejska cześć ZSRR) zachodnio-europejski (Francja) północno-amerykański (USA, Kanada) południowo-amerykański (Argentyna, Meksyk) indyjski (Birma, Indochiny) a...

Towaroznawcza ocena ziarna zbóż

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3766

TOWAROZNAWCZA OCENA ZIARNA ZBOZ OBEJMUJE: pozwala to określić wartość przemysłowa, technologiczna i handlowa zbóż ocenę organoleptyczna - jest najprostszą metoda określenia jakości ziarna, która nie wymaga skomplikowanej aparatury ani nie pochłania nadmiernej ilości czasu Ocena organoleptyczna ob...

Temperatura i wilgotność a proces oddychania ziarna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

WPLYW TEMP I WILOGTNOSCI NA PROCES ODYCHANIA ZIARNA: SZKODNIKI ZBOŻOWE: w Polsce występuje ok. 150 gat, w których wyróżnić można 3 gr: występujące tylko w polu (po przewiezieniu do magazynu gina) występują zarówno w polu jak i w magazynie występują wyłącznie w magazynie SZKODNIKI NALEŻĄ DO: gro...

Znaczenie technologiczne glutenu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2940

ZNACZENIE TECHNOLOGICZNE GLUTENU: wpływa na proces technol i jakość pieczywa wodochłonność maki wydajność ciasta wydajność pieczywa czas rozwoju ciasta (niezbędny by z maki i wody uzyskać jednorodne ciasto) zdolność zatrzymywania gazów objęto...

Podział ciast piekarskich

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2772

PODZIAŁ CIAST PIEKARSKICH (CHLEBOWYCH) pszenne zwykle wyborowe półcukiernicze mieszane pszenno żytnie żytnio pszenne żytnie drożdżowe kwasowe kwasowo drożdżowe pszenno-żytnie drożdżowe kwasowo drożdżowe (prod na żurkach żytnich) METODY PROWADZENIA CIAST C HLEBOWYCH ciasto pszenne metody b...

Pytania na egzamin - Badania jakościowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

Jakie to są źródła informacji wtórne zewnętrzne. Podać przykłady. Cele gromadzenia informacji Etapy przeprowadzenia badań jakościowych Wytłumacz na czym polega: wywiad zogniskowany/ metoda 635/ metoda ekspertów/ metoda SERVQUAL Co to są środki trwałe/ obrotowe. Podać przykłady w rolnictwie Mec...

Zestaw pytań na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

jaki jest cel i zasady działania systemu HCCP? Głównym celem jest rozpoznanie i kontrolna zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcyjnego i składowania żywności. 7 zasad HCCP: Przeprowadzenie analizy zagrożeń. Określenie krytycznych punktów kontroli. Ustalenie wartośc...