Pytania i odpowiedzi na egzamin - Pojemność rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Pojemność rynku - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Pojemność rynku - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Pojemność rynku - strona 3

Fragment notatki:

1. Co to jest pojemność rynku? Ilość dóbr i usług, które przy danych cenach i dochodach mogą zostać sprzedane w określonym czasie i przestrzeni (suma popytu zaspokojonego i niezaspokojonego).
2. Podaj sposoby obliczania pojemności rynku. Obliczanie pojemności rynku produktów, które są spożywane powszechnie (mleko, chleb, mąka, ryż, makaron, olej, cukier)
Q = N * s
Q - pojemność rynku
N - liczba ludności zamieszkująca dany obszar
s - wskaźnik spożycia danego dobra na jednego mieszkańca
b) Obliczanie pojemności rynku produktów używanych przez określone grupy konsumentów, np. niemowlęta (pieluszki, odżywki), dzieci w wieku szkolnym (tornistry, podręczniki).
Q = K * p * q
Q - pojemność rynku
K - liczba jednostek konsumujących, osób lub gospodarstw domowych, które należą do grupy potencjalnych konsumentów
p - proporcja (prawdopodobieństwo) zakupu
q - liczba jednostek produktu używana przez przeciętnego konsumenta
c) Obliczanie pojemności rynku produktów, których spożycie jest zróżnicowanie ze względu na wiek, płeć, rodzaj gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, itp.
Q i = K * w i * p i * q i Q i - pojemność rynku i-tej grupy jednostek konsumujących
K - liczba jednostek konsumujących, osób lub gospodarstw domowych, które należą do grupy potencjalnych konsumentów
w i - wskaźnik udziału i-tej grupy jednostek konsumujących w ogólnej liczbie jednostek
p i - proporcja (prawdopodobieństwo) w i-tej grupie jednostek
q i - liczba jednostek produktu nabywanego przez i-tą grupę jednostek konsumujących
d) Obliczanie pojemności rynku w ujęciu wartościowym
Q = K * u * D
Q - wartościowa pojemność rynku
K - liczba jednostek konsumujących, osób lub gospodarstw domowych, które należą do grupy potencjalnych konsumentów
u - udział wydatków na dane dobra (usługę) w dochodzie jednostki konsumującej
D - dochód przypadający na jednostkę konsumującą
3. Co to jest chłonność rynku? Poziom natężenia potrzeb w porównaniu ze możliwościami ich zaspokojenia na danym rynku przy określonym poziomie cen i dochodów (różnica popytu zaspokojonego i niezaspokojonego).
4. Co to jest i kiedy występuje względny popyt niezaspokojony? Popyt i podaż równoważą się w ujęciu wartościowym, ale występuje niedopasowanie strukturalne. Względny popyt niezaspokojony ma miejsce wtedy, gdy konsumujący oczekuje innego poziomu jakości, fasonu, smaków bądź innych walorów użytkowych.
5. Co to jest i kiedy występuje bezwzględny popyt niezaspokojony?

(…)

… się do tego również różnego rodzaju plagi i choroby, jak BSE, pryszczyca, ptasia grypa etc; wielofunkcyjne rolnictwo (produkcja żywności, zatrudnienie, ale i turystyka, opieka nad niepełnosprawnymi i dziećmi, energia, podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów, edukacja dzieci)
wzrost udziału bio/ekologicznego rolnictwa w ogólnym procencie, żywność modyfikowana genetycznie
żywność funkcjonalna (functional food)- jedz…
…, jak i również wzrostowi zaufania do żywności ekologicznej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz