Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 32

Pytania z analizy 2004

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1169

Jakie są podstawy prawne bezpieczeństwa żywności w Polsce i jakie organy nadzorują i kontroluję jego przestrzeganie? Bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia z...

Pytania z analizy 2005

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo? Jak się przygotowuje próby do oznaczania azotu białkowego i niebiałkowego? Jak się oznacza zawartość tłuszczu w tłuszczu surowym? Na czym polega oznaczenie składu kwasów tłuszczowych. Jakie techniki chromatograficzne można zastosow...

Pytania z analizy 2006

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

1. Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo? By kąt został zmierzony promienie światła w polarymetrze muszą być ustalone w jednym kierunku 2. Jak przygotowuje się próby do oznaczenia azotu białkowego i niebiałkowego? Ekstrakcja wirowanie Azot rozp. +TCA 12,5% wirowanie A...

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1785

ANALIZA ŻYWNOŚCI ZADANIA ANALIZY ŻYWNOŚCI TO: -określenie zawartości składników pokarmowych w surowcach, półproduktach i produktach gotowych -kontrola jakości produkcji i przetwórstwa żywności ANALIZA ŻYWNOŚCI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁY: -analiza sensoryczna (za pomocą zmysłów i organoleptyczn...

Spektrofotometria-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1582

Analiza żywności Sprawozdanie Spektrofotometryczne oznaczenie zawartości żelaza (III) w badanej próbce 1. Obliczenia Aby dokonać obliczeń należy przeprowadzić barwna reakcję jonów żelaza (III) z wytworzeniem czerwono zabarwionego tiocyjanianu żelaza i pomiarze jego absorbancji. 1. Wyznaczenie anali...

Zasady pobierania próbek do analizy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1981

zasady pobierania próbek do analizy Prawidłowe pobieranie próbki produktu, która ma być przedmiotem badań, jest podstawą uzyskania dobrych wyników i prawidłowości wniosków wyciąganych na tej podstawie. Jest to czynność tak samo ważna, jak wykonywanie analizy. Często jednak badany materiał może być ...

Sadownictwo-agrest

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

AGREST Rząd: Saxifragales - skalnicowce Rodzina: Grossulariaceae - agrestowate Rodzaj: Ribes - porzeczka Podrodzaj: Grossularia Gatunek: porzeczka agrest, agrest zwyczajny (pospolity) ...

Sadownictwo-egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2023

1. Agrotechniczne metody zapobiegania zamierania pędów malin. przerzedzanie gęstych plantacji malin wycinanie pędów 3. Cele cięcia drzew: stworzenie silnego szkieletu drzewa nadanie drzewu odpowiedniego kształtu utrzymanie równowagi między wzrostem a owocowaniem a przez to zwiększenie plonu i z...

Sadownictwo-malina

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1526

MALINA Rodzina: Rosaceae Rodzaj: Rubus - malina Podrodzaj: Eubatus - jeżyny Idaeobatus - maliny właściwe Gatunek: Rubus idaeus - malina właściwa 40 gat. z których 40 żyje w PL pędy żyją 2 lata w 1 roku - z szyjki pąków przybyszowych do korze...

Morfologia drzew i krzewów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2198

MORFOLOGIA DRZEW I KRZEWÓW Rośliny sadownicze dzieli się na: drzewa (np. jabłoń), krzewy (np. po­rzeczka) i krzewinki (np. żurawina). Drzewa zawsze tworzą pień i zazwy­czaj osiągają duże rozmiary. Krzewy nie tworzą pnia i nie osiągają dużych rozmiarów. Ich pędy wybijające z szyjki korzeniowej rozg...