Religiologia

Wykład - Dawid Hume

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Dawid Hume Opublikował w 1757 „Naturalną istotę religii”, której podstawowa teza polegała na wyjaśnieniu, skąd biorą się uczucia religijne. Wykluczył by były one wrodzone. Odrzucał więc teorie deistów i teorie pierwotnego monoteizmu. Religie politeistyczne powstały w wyniku strachu, jaki ludzie odc...

Wykład - Doświadczenie mistyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Doświadczenie mistyczne Mistykę uznaje się za rodzaj doświadczenia nie dostępnego powszechnie, a wymagającego pewnych specyficznych predyspozycji Mistyk dokonując swojego zadania transcenduje lub wygasza siebie i swoje władze, prubując dokonać zatopienia się lub zjednoczenia z sakralnym kosmosem i...

Wykład - Doświadczenie religijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Doświadczenie religijne - uwagi wstępne D.R. bywa uznawane za czynnik różnicujący to, co specyficznie religijne i to, co religią nie jest, należąc do innych zakresów ludzkiej aktywności. Spór o D.R., jego wartości i korzenie, ognisk...

Wykład - Herbert Spencer

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

Herbert Spencer (1820 - 1903) Sądził, że refleksja naukowa nad religią jest możliwa wtedy gdy jej celem będzie odkrywanie prawd rozwoju religii, które są w religiach zawarte immanentnie. Religia jest to wytwór społeczny i kulturowy, i w za...

Wykład - Natan Soderlbom

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Natan Soderlbom (1866 - 1931) W jego ujęciu ewolucja religij nie jest jednak procesem czczym i dziejącym się wyłącznie w jakiejś wewnętrznej i własnej logice. Rozwój religij prowadzi bowiem do prawd wykładanych przez chrześcijaństwo. Wszystkie religie wskazują zatem na chrześcijaństwo jako ukoronow...

Wykład - Organizacja religijna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Organizacja religijna Ważność organizacji dla religii nie sposób jednak przedstawić w niewłaściwym ujęciu. Przybieranie przez religię kształtów wspólnotowych, społecznych, jest odpowiedzią na doświadczenie sacrum i jest przeto tylko pochodną tego re...

Wykład - Pierre Bayle

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Pierre Bayle (1647 - 1706) Wskazał, że to o czym mity opowiadają jest relacją z faktycznie mających miejsc wydarzeń. Nie jest zatem słusznie, by rozumieć mity alegorycznie i sprowadzać ich poznanie do orzeczenia, z jaką lub jakimi alegoriami mamy ...

Wykład - Psychologia i psychologowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Psychologia i psychologowie Rudolf Otto (1869 - 1937) Podstawowa zasługa Otta polega na skutecznym przerwaniu dociekań o charakterze ewolucjonistycznym i wskazaniu na irracjonalizm obecny w religiach. Uznanie mistycyzmu jako nieodzownej cech...

Wykład - Typy doświadczenia religijnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Typy doświadczenia religijnego Pierwszym typem jest doświadczenie kosmiczne. Kosmos prowadzi w religiach do tworzenia się przekonania o stworzeniu świata, jego uporządkowaniu i teologii jego istnienia. Informuje o pewnych cechach sacrum - umożliwia mu przypisanie funkcji stwórczych i porządkujących...