Wykład - Pierre Bayle

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pierre Bayle - strona 1

Fragment notatki:

Pierre Bayle (1647 - 1706)
Wskazał, że to o czym mity opowiadają jest relacją z faktycznie mających miejsc wydarzeń. Nie jest zatem słusznie, by rozumieć mity alegorycznie i sprowadzać ich poznanie do orzeczenia, z jaką lub jakimi alegoriami mamy do czynienia w poszczególnych mitach. Im lepiej poznano elementy składowe religii, poczęto sobie zdawać sprawę z tego, że w wielu religiach istnieją znaczne podobieństwa do praktycznej i kultowej strony chrześcijaństwa.
W ten sposób powrócono do dawnej tezy koncepcji objawienia pierwotnego, że w istniejących religiach znajduję się ziarno prawdziwej religii opierającej się na danym Adamowi w raju objawieniu. To pierwotne czyli pra-objawienie nadało i utrwaliło wśród ludzi nawyk i pewne wzorce zachowań religijnych. Wzorce te poszły dwoma drogami: zostały potwierdzone w objawieniu i zwiastowaniu biblijnym, druga droga to degenerowanie się treści praobjawienia u ludów niepiśmiennych czyli przedstawicieli tzw. kultur tradycyjnych („dzikich”). Deiści
Religia naturalna polega na wrodzonym uczuciu religijnym i poczuciu Bożej egzystencji. Człowiek jest z natury pobożny i nakierowany na Boga i tym samym na świat praktyk religijnych. Człowiek pierwotny jest monoteistą, postrzegającym siebie w związku z Bogiem i stworzoną przez Niego naturą i reagującym z wdzięcznością na Bożą dobroć. Wykształcenie się religii pozostaje w bezpośrednim związku ze słabością człowieka, który z biegiem czasu zaczął oddalać się od stanu pierwotnej samowiedzy teologicznej i religijnej.
W myśli oświeceniowej istniały nurty odwołujące się i do starożytności pogańskiej (przywrócenie do łask teorii euhemerystycznej). Izaak Newton był jej zwolennikiem i próbował na jej podstawie interpretować mity starożytne i wyjaśnić genezę pogaństwa.
William Warburton, stwierdził, że hieroglify przedstawiają wizerunki ludzko - zwierzęce były pierwotnym pismem Egipcjan. Stworzył pogląd strach stworzył religie -timor fecit deos.
Nowością u badaczy XVII i XVIII wieku było łączenie materiału biblijnego i mitologicznego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz