Przew. kwal. II Szymon Pawłowski

note /search

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 553

Wykład 2, 25.02.2011 r. ETAPY INTEGRACJI Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza Pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) Państwo europejskie Geneza i czynniki integracyjne Świat post-wojenny Niemcy ZSRR ONZ USA Richard Nikolaus o integracji europejski - „Znakiem, w...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 763

Wykład 4, 11.03.2011 r. REFORMY WPZiB PO TRAKTACIE Z LIZBONY Zmiany: Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Europejska Służba Działań Zewnętrznych Katalog instrumentów działania w ramach WPZiB Rola PE - została wzmocniona Prezydencja UE - zmieniono zasady

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

Wykład 5, 18.03.2011 r. PARTNERSTWO WSCHODNIE Polityka UE względem państw Europy Wschodniej (obecnie głównie Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych państw post-radzieckich) ogólnie nosi nazwę Partnerstwo Wschodnie. Rys historyczny: Kluczowym momentem od którego możemy mówić o PW jest rok 1994 r. W ...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022

Wykład 11, 06.05.2011 r. NATO a UE Współpracują czy konkurują? Unia działa tam gdzie NATO nie jest całkowicie zaangażowane np. operacja CONCORDIA w Macedonii czy operacja ALTHEA w Bośni i Hercegowinie. CONCORDIA w Macedonii 1 kwietnia 2003 siły NATO zastąpiło 450 żołnierzy UE. Misja ta stanowił...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

Wykład 6, 25.03.2011 Relacje UE-Rosja: Ze strony UE funkcjonowała polityka, by egzekwować od Rosji standardy demokratyczne. W latach 90-tych Rosja korzystała z pomocy UE, ale nie chciała dostosować się do wymogów demokratycznych, dlatego panowała asymetria wzajemnych stosunków między UE a Rosją. Ro...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

Wykład 7, 01.04.2011 Nazwa Partnerstwo Wschodnie: Partnerstwo wschodnie dotyczy pewnej inicjatywy polsko-szwedzkiej, która w stosunku do niektórych państw Europy wschodniej, nowe relacje określała mianem partnerstwa wschodniego. Dzisiaj pod tym terminem rozumiemy właśnie tą inicjatywę. Inicjatywa ...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1407

Wykład 8, 08.04.11 EPBIO - GENEZA W 1950 r. został przedstawiony plan Pleven'a, stosownie do którego miała zostać utworzona armia europejska pod wspólnym dowództwem. Na podstawie tego planu pczł EWWiS podpisany w maju 1952 r. układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej PLAN PLEVENA - miał ...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532

Wykład 1, 18.02.2011 r. Literatura R. Zięba ,Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, Warszawa 2007 B. Chmiel, Instytucjonalizacje WPZiB UE, Toruń 2002 J. Starzyk, Wspólna polityka zagranicznej i be...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 10 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511

Wykład 10, 29.04.2011 r. Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency, EDA) to jedna z agencji UE. Powołano ją na podstawie wspólnego działania Rady z dnia 12 lipca 2004r. w celu: poprawy zdolności obronnych UE, w szczegól...