Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak - strona 2

Zażalenie na postanowienie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Zażalenie na postanowienie Zażalenie jest to środek prawny, który przysługuje od postanowień, ale tylko tych co do których kodeks wyraźnie stanowi, że przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli przepisy kodeksu milczą, albo wyraźnie określają, że konkretne postanowienie jest ostateczne zażalenie nie służ...

środki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Środki prawne - tym mianem określamy przewidziane przez kodeks prawne możliwości kwestionowania przez strony lub inne uprawione podmioty rozstrzygnięć administracyjnych celu spowodowania ich weryfikacji tzn. zmiany , uchylenia lub stwierdzenia nieważności . Wyróżniamy : zwyczajne i nadzwyczajne śro...

Dowód z zeznań świadków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

DOWÓD Z ZEZNAŃ ŚWIADKÓW Świadkiem jest osoba ,która posiada wiedzę na temat stanu faktycznego sprawy niezbędną dla rozstrzygnięcia sprawy. Kodeks reguluje 3 kwestie w zakresie zeznań: 1)kto nie może być świadkiem w ogóle, 2)kto ma prawo odmówić zeznań w charakterze świadka, 3)kto może odmówić o...

Elementy decyzji administracyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553

Elementy decyzji określa art.107 §1 są to: oznaczenie organu administracji publicznej (najczęściej pieczątka w lewym górnym rogu jeżeli wydaje to pracownik organu administracji ,a jeżeli decyzje wydaje piastun funkcji organu z reguły papier firmowy )oznaczenie tego organu poza względami czysto porz...

Elementy konstytutywne decyzji administracyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1771

W orzecznictwie przyjęto że istnieją 4 elementy konstytutywne decyzji administracyjnej: oznaczenie organu; oznaczenie strony; rozstrzygnięcie; podpis osoby reprezentującej organ Każdy akt który spełnia te 4 elementy jest decyzja administracyjna w rozumieniu kodeksu. Oczywiście wadliwa ale decyz...

Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 329

INSTYTUCJA WYŁĄCZENIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTARCYJNYM Jej istotą jest to że nie powinny istnieć jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności pracownika organu administracji załatwiającego sprawę bądź samego organu administracji. Sprawa administracyjna powinna być rozstrzygana prze podmiot nie powią...

Nadzwyczajne tryby postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

NADZWYCZAJNE TRYBY POSTĘPOWANIA - zmiana dotycząca ordynacji- dodano trzy nowe nieznane kodeksowi przesłanki wznowienia postępowania: art. 240 $ 1 punkt od 9 do 11. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub i...

Podmioty postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

PODMIOTY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 1.Zaliczamy do nich: a) organ prowadzący postępowanie b) uczestników postępowania -w ramach uczestników postępowania wyróżniamy: -stronę, podmioty na prawach strony, innych uczestników postępowania ORGAN: Zasady określania właściwości organu: zgodnie z a...

Postępowanie administracyjne - omówienie - Ramowa Procedura Hiszpańska...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Postępowanie administracyjne to ciąg czynności podejmowanych przez organ administracji publicznej i innych uczestników postępowania mających na celu rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej indywidualnej sprawy imiennie oznaczonego podmiotu. W piśmiennictwie pojawiają się terminy : postęp...

Postępowanie wyjaśniające - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE Najczęściej postępowanie to jest utożsamiane z postępowaniem dowodowym. Ale w ramach tego postępowania wyjaśniającego organ musi ustalić także adekwatną do stanu faktycznego sprawy normę prawa materialnego i dokonać jej wykładni. Czyli utożsamianie postępowania wyjaśniając...