Prof. dr hab. Wojciech Dajczak

note /search

Łacińskie określenia argumentów o istocie dowodu retorycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5425

Łacińskie określenia argumentów o istocie dowodu retorycznego - argumentum a contrario - argument z przeciwieństwa (przepis odnosi się do zwierzęcia czworonożnego a nie dwunożnego,więc inne zasady stosuje się przy zabiciu osiołka,a inne przy zabiciu kangura) argumentum a ...

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2625

Dajczak. Notatka składa się z 6 stron. Teksty prawa rzymskiego (Corpus Iuris Civilis) ↓ Nauka prawa powszechnego (Ius commune) ↓ Argumentacja prawnicza dziś Retoryka - umiejętność argumentowania i prezentowania swojego stanowiska w sporze sądowym Wymawianie liter w języku łacińskim „ae”; „...

Systematyka porządku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 1. Systematyka porządku prawnego Ius publicum ius privatum Publicum ius est qoud ad statum rei romanae spectat, privatum qoud ad singulorum ulitatem Ius publicum privatorum pactis mutari non potest Privatorum conventio iuri publico non derogat - prywatne po...

Pojęcia i zwroty - ważność umowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4557

Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Pojęcia i zwroty - ważność umowy Utile per inutile non vitiatur - to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne (dotyczy sytuacji umów, które są częściowo wadliwe; częściowa nieważność umowy nie powoduje całości nieważności umowy) ...

Czemu ma służyć retoryka- istota poglądu antycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2044

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. CZEMU MA SŁUŻYĆ RETORYKA? - ISTOTA POGLĄDU ANTYCZNEGO Celem retoryki jest „umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące” „Trzeba poza tym umieć udowodnić przeciwstawny pogląd w ten sposób, jak to się...

Zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4088

6.9 Zwłoka Zwłoka dłużnika ( mora debitoris ) Dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym czasie Jest to zawinione opóźnienie w spełnieniu świadczenia Prawnicy rzymscy zwracali uwagę na świadomość dłużnika o przekroczeniu terminu i wezwanie wierzyciela Bez precyzyjnie określonego terminu, we...

Zobowiązania umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3668

6.12 Zobowiązania umowne Zawarcie umowy każde zobowiązanie ex contractu wymaga zgody stron ( conventio ) podział umów: werbalne ( verbis ) konieczne było użycie słów realne ( re ) przekazanie faktycznego władztwa nad rzeczą materialną literalne ( litteris ) określenie treści zobowiązania w...

Europejska nauka oparta na tekstach prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3038

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Europejska nauka prawa prywatnego oparta na tekstach rzymskich prawnych Teksty prawne Justyniana stały się od końca wieku XI podstawa do rozwoju nauki prawa w Europie. Dlaczego wtedy? Po pierwsze dochodzi do odkrycia w II połowie XI stulecia we Florencji ...

Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2646

W. Dajczak. Notatka składa się z 8 stron. Od prawa rzymskiego do pojęć części ogólnej prawa prywatnego w jaki sposób doświadczenie prawa rzymskiego się spotyka z dzisiejszymi problemami. Prawo prywatne - pojęcia - systematyka pandektowa, część ogólna Czynność prawna - podejmowane celowo działan...

Spis paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2002

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Paremie - contra ius fasque - przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu; - fas est - jest rzeczą godziwą; - per fas et nefas - wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi - ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe; - ius re...