Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II - strona 1 Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II - strona 2 Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 8 stron.
Od prawa rzymskiego do pojęć części ogólnej prawa prywatnego w jaki sposób doświadczenie prawa rzymskiego się spotyka z dzisiejszymi problemami.
Prawo prywatne - pojęcia - systematyka pandektowa, część ogólna
Czynność prawna - podejmowane celowo działanie ludzkie jednego człowieka lub kilku osób, na które musi się składać oświadczenie woli i musi ono mieć konkretny cel, musi zmierzać do wywołania dozwolonych, dopuszczalnych przez prawo skutków: związania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Definicja w wielu krajach dzisiaj jednak nieakceptowana, definicja XIX wieczna. Umowa mieści się w tej definicji (działanie ludzkie, oświadczenie woli, zmierza do zmiany powstania/ustania stosunku prawnego). Testament.
Rzymskie podstawy:
Nie było czynności prawnej ogólnie tylko o różnych rodzajach działań ludzkich, poziom ogólności sprowadza się do contractus, umowy. Brakowało ogólnej teorii umowy, ale odróżniali contractus, conventio, pactus
Negotium, negotium genere lub contrahere
Delictum lub crimen
Wyrażenie oświadczenie woli jako synonim czynności prawnej
Zdolność do czynności prawnych
Czyny niedozwolone a czynności prawne:
Actud juridicus oraz negotium juridicum w 1748 r. - Daniel Nettelbladt - rechtliches Geschaeft pojęcia w ramach opisu prawa raczej, ogólny schemat, uogólnianie rzymskich słówek
Rechtsgeschaeft w 1807 - Georg Arnold Heise jeszcze dalej posunięte uogólnienie rzymskich słówek, pojęcie czynności prawnej
Budowa ogólnego pojęcia XIX-wieczna nauka prawa bodziec do podziału tego pojęcia, zatem czynności prawne dzieli się na
Ustne i pisemne (forma sprawcza i ochronna formy pisemnej; forma sprawcza - daną czynność prawną można skutecznie wykonać tylko w formie pisemnej, jest ona przesłanką skuteczności; forma ochronna - czynność będzie skuteczna i bez formy pisemnej, ale w ewentualnym sporze forma pisemna jest korzystna, daje możliwość powołania się na nią)
Formalne i nieformalne - skutki, jakie czynności wywołują
Rozporządzające i zobowiązujące - rozporządzające: umniejszenie majątku osoby dokonującej tej czynności, on coś z niego odprowadził, rozporządził; zobowiązujące tworzy obowiązek określonego zachowania w przyszłości
Abstrakcyjne i kazualne. Kazualne rozróżnienie ze względu na konsekwencję zależności ważności czynności prawnej od istnienia prawidłowości prawnej z uwagi na którą czynności się dokonuje; sens czynności kauzalnej - jeżeli czynność nie ma uzasadnienia, to obowiązuje, musi być związek między powodem działania a konsekwencją czynności np. daję komuś misia, bo go lubię; abstrakcyjne skuteczność czynności jest niezależna od powodu z uwagi na który czynność została zawarta
Dominuje kauzalność, nie jest zapisana, ale mówi się, że skuteczność czynności prawnej musi być pochodną przyczyny


(…)

… inspiracją prawa rzymskiego dla rozwiązań o zdolności prawnej?
Postumus, nasciturus - problem początku zdolności prawnej, od jakiego momentu; jeżeli przyjmuje się za punkt początku zdolności prawnej z chwilą urodzenia (nasciturus), to dziecko urodzone po śmierci ojca nie ma zdolności prawnej; postumus - pogrobowiec, przesunięcie podmiotowości prawnej na fazę życia grobowego, można dziedziczyć po śmierci…
… lub zmianę skutku prawnego np. zawarcie małżeństwa
Zawieszający - rozwiązujący
Zawieszający - skutek prawny następuję z momentem ziszczenia się tego warunku np. dostaje pani samochód po przeprowadzce do Wrocławia, czyli szmata dostaje auto po przeprowadzce
Rozwiązujący - następuje od razu, ale ustaje w wypadku zrzeczenia się warunku
Potestatywny - kazualny - mieszany
Potestatywne - takie zdarzenia…
… niż średniowiecze i XIX wiek, szmaty)
Stan umysłowy (furiosus) - osoba uznana za niepoczytalną nie może skutecznie dokonać żadnej czynności, zdolność do czynności prawnych taka jak u dziecka, ma to charakter trwały, także dzisiaj
Marnotrawstwo (prodigus) - przedmioty ograniczone w zdolności do samodzielnego działania, można samodzielnie powiększać swój majątek, zaś nie mogli samodzielnie umniejszać swojego majątku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz