Prof. dr hab. Marek Pietraś

note /search

Etapy ewolucji westfalskich teorii stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 3598

Etapy ewolucji westfalskich teorii SM: nurt idealistyczny(liberalny) nurt realistyczny behawioralny: podejście systemowe teoria więzi teoria pola(analiza czynników) etap postbehawioralny wpływ końca zimnej wojny na rozwój teorii Sm ). Istnieją dwa czynniki, które warunkowały ewolucję myślen...

Ewolucja dyplomatycznych form stosunków międzynarodowych- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1617

Ewolucja dyplomatycznych form sm. Forma to zew. sposób przejawiania się, nie dot. więc treści. Formy doraźne Formy stałe Formy dwustronne 1). misje specjalne wysokiej rangi 2). stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne Formy wielostronne 3). konferencje międzynarodowe 4). org. międzynarodowe W...

Geneza nauki o stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1729

Geneza nauki o sm(NOSM) Nauka to młoda dyscyplina. Niektórzy uważają dzień 30 maja 1919 r. za moment narodzin tej dyscypliny. To nie oznacza, że dopiero wtedy zaczęto badać sm( Wojna Peloponeska Tukidydesa, potem prawnicy, filozofowie, historycy...

Istota stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 4067

Istota stosunków międzynarodowych: ujęcie podmiotowe ujęcie podmiotowo - przedmiotowe Synder, Bruck, Sapin - stosunki między oficjalnymi grupami decydentów Zgodnie z tym ujęciem sm to działania podmiotów. Definicje podmiotów transgranicznych: 1). Z.J. Pietraś - Sm to transgraniczne interakcje ...

Mechanizm internacjonalizacji w stosunkach międzynarodowych- opracowan...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2716

Mechanizm internacjonalizacji w stosunkach międzynarodowych: istota i zakres współzależność, jako skutek Internacjonalizacja - inaczej umiędzynarodowienie, polega to na tym, że treści życia wew. Państw są zamieniane w element funkcjonowania środowiska międzynarodowego. Bez tego procesu nie byłob...

Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1407

Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego. Pojęcie stabilności międzynarodowej. Stabilność jako skutek tworzenia i funkcjonowania instytucji międzynarodowych: problemy kolektywnych działań w poliarchicznym śm rola instytucji w procesie przezwyciężania strukturalnych barier współpracy p...

Narodziny i ewolucja nowożytnych stosunków międzynarodowych- opracowan...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1911
Wyświetleń: 5481

Narodziny i ewolucja nowożytnych sm: etap przedwestfalski etap westfalski etap późnowestfalski Rzeczywistość międzynarodowa bardzo szybko ulega zmianie. Dlatego też chwytanie zmienności zjawisk w czasie jest ważne w myśleniu politologicznym, ma ono uświadomić tę zmienność i uchwycić istotę zmian...

Paradygmat globalizacji (etap półnowestfalski)- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3367

Paradygmat globalizacji(etap późnowestfalski): późnowestfalska debata interparadygmatyczna wyjaśnianie struktury sm wyjaśnianie funkcjonowania sm fakt jakościowej zmiany rzeczywistości i dziedzictwo zmian teorii, legły u podstaw nowej debaty: między zwolennikami adekwatności dotychczasowych teor...

Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1918

Podstawowe kategorie aksjologiczne Pojęcie aksjologii Potrzeby Interes Cele Świadomość międzynarodowa Normy Wartości pojęcie wartości mechanizmy artykulacji wartości Te problemy odp. na pytanie co motywuje państwa, stymuluje do podejmowania danych działań w śm. Jest to więc analiza warstwy...

Pojęcie "podmiotowości" w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 5236

Pojęcie „podmiotowości” w sm: a) istota podmiotowości b) podmiotowość politycznomiędzynarodowa c) podmiotowość prawnomiędzynarodowa Podmiotowość to zdolność do celowego, świadomego działania. Jeśli tego nie ma, to jest ubezwłasnowolniony i nie jest podmiotem w życiu społecznym. Takie rozumienie ...