Prof. dr hab. inż. Antoni Morawski

note /search

System prawa - typy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4767

SYSTEM PRAWA SYSTEM-TYP - zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju, odwołujemy się do tego pojęcia, gdy mówimy np. o prawie socjalistycznym czy kapitalistycznym, gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne z prawem anglosaskim (common law) itd. SYSTEM KONKRETNY - og...

Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1715

ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, EUROPEJSKIEGO I WEWNĘTRZNEGO PRAWO MIĘDZYNARODOWE Wiele państw demokratycznych uznaje prymat prawa międzynarodowego nad własnym prawem wewnętrznym, Wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej skłonna, by podstawową normą tego prawa nadać status norm bezwzględnie w...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 4571

ŹRÓDŁA PRAWA Różne znaczenie terminu „źródło prawa”: źródła prawa w sensie formalnym źródła poznania prawa źródła prawa w sensie materialnym samoistne i niesamoistne źródła prawa ŹRÓDŁA PRAWA W SENSIE FORMALNYM ( fontes iuris oriundi ) - każdy ...

Aspekt czasowy, terytorialny i personalny obowiązywania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 5628

ASPEKT CZASOWY, TERYTORIALNY I PERSONALNY OBOWIĄZYWANIA ASPEKT CZASOWY - norma obowiązuje w okresie od jej wejścia w życie do uchylenia. Wyjście w życie z momentem ogłoszenia w oficjalnym dzienniku promulgacyjnym albo w momencie późniejszym, który sama określa - po określonym vacatio legis.

Budowa tekstu prawnego - normy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 5642

BUDOWA TEKSTU PRAWNEGO TEKST PRAWNY - dokument, w którym zawarte zostały normy prawne Ma określoną strukturę graficzną i merytoryczną Sposób budowy określają dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu prawnego. W każdym akcie można wyróżnić dwie podstawowe części: część nieartykułowaną część artykuło...

Ciężar dowodu - Domniemania prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2310

CIĘŻAR DOWODU ( ONUS PROBANCI ) Ciężar dowodu określa 2 kwestie: ciężar dowodu w sensie subiektywnym/formalnym - kto powinien przedstawić dowody ciężar dowodu w sensie obiektywnym/materialnym - kto poniesie ryzyko nieudowodnienia ( non liq...

Domniemania interpretacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3059

DOMNIEMANIA INTERPRETACYJNE DOMNIEMANIE INTERPRETACYJNE zmienia ciężar argumentacji , spoczywający nie na tym, kto się na domniemanie powołuje, ale na tym, kto te domniemanie kwestionuje. Rodzaje domniemań interpretacyjnych: Języka potocznego Języka prawnego Języka specjalnego Inne domnieman...

Dyrektywy preferencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2436

DYREKTYWY PREFERENCJI DYREKTYWY PREFERENCJI - reguły wskazujące jak rozwiązać konflikt różnych dyrektyw wykładni Wróblewski nazwał je dyrektywami wykładni II stopnia , ponieważ wskazują jaką decyzję interpretacyjną należy podjąć w sytuacji, gdy zastosowanie dyrektyw wykładni I stopnia (dyrektyw ...

Dyrektywy wykładni i ich rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3990

DYREKTYWY WYKŁADNI I ICH RODZAJE Należy pamiętać, że większość dyrektyw wykładni to wytwór wielowiekowej tradycji i kultury prawniczej, sięgającej czasów prawa rzymskiego, stąd uniwersalny charakter tego typu reguł Cechy charakterystyczne dyrektyw wykładni: Dyrektywy wykładni (wzięte z izolacji) ...

Elementy teorii argumentacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3143

: ELEMENTY TEORII ARGUMENTACJI Dwa typy uzasadnienia twierdzeń, norm i ocen w postępowaniu przed organami stosującymi prawo: model subsumpcyjny (sylogistyczny) model argumentacyjny (dyskursywny) Subsumcyjny (sylogistyczny) - uzasadnienie przyjmuje postać wyprowadzenia określonych następstw z prz...