Prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko - strona 2

Integracja, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Integracja- proces zespalania różnych typów gosp krajowej. Istota integracji nie polega na dodawaniu gospodarki lecz na powstawaniu nowego organizmy ekonomicznego o możliwościach przekraczających sumę potencjałów narodowych. 1 Kryterium horyzontu czasowego. Integracja jak niekończący się proces D...

Istota unii walutowej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Istota Unii Walutowej Mówiąc o UW musimy rozróżnić UW pełna i nie pełną UW nie pełna ma miejsce wówczas gdy grupa krajów prowadzi wspólną politykę walutową nawet do tego stopnia, że usztywnia kursy walutowe pomiędzy walutami krajowymi. Może być również taka

Kongres w Hadze, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

?Czy kongres federalistów w Hadze zakończył się konstruktywnie tzn czy powstała jakaś koncepcja jednoczenia europy? Tak to rezolucja ekonomiczno-społeczna, stanowiła wizję z tamtego okresu, wizję europy. Rezolucja ekon-spółeczna kongresu w Hadze: Pełna unia celna Swoboda przepływu kapitału Koor...

Korzyści uni walutowej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Korzyści unii walutowej i skutki przyjęcia wspólnej waluty: 1. Zdecydowane ograniczenie ryzyka kursowego 2. Eliminacja kosztów transakcji 3. Integracja rynku finansowego- łatwiejszy dostęp do kredytów 4. Większa przejrzystość cen 5. Większy napływ kapitału 6. Wzrost wzajemnych obrotów handlowy...

Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW -analiza porównawcza Nazwa projektu Przedstawione propozycje Stopień realizacji Pierwszy plan R. Barre'a (1969r.) Konwergencja średniookresowych polityki gosp Koordynacja polityki gos...

Ocena efektów integracji w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

OCENA EFEKTÓW INTEGRACJI W LATACH 1957-84 r. Integracja rynkowa Zgodnie z traktatem rzymskim o EWG celem integracji w okresie przejściowym w funkcjonowaniu EWG (czyli do roku 1970) celem miało być wprowadzenie unii celnej. Czyli unia celna miała się przyczynić do osiągnięcia pierwszej ze swobód wsp...

Ocena funkcjonowania ESW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Ocena funkcjonowania ESW (europejski system walutowy) Ten system zaczął funkcjonować od 13 maja 1979 r. a więc wówczas gdy wciąż było wysoka inflacja. Przy czym była ona istotnie zróżnicowana pomiędzy krajami ponieważ nie wszystkie banki c...

Pan-Europa jako pierwowzór koncepcji UF, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1806

Pan-Europa jako pierwowzór koncepcji Unii federalnej i jej realizatorzy. Richard Coudenhove-Kalergi autor książki ,,Pan Europa” na rzecz współpracy zwolenników ,,pan-europy” we wszystkich krajach, w tym celu założył Unie pan-europy. Agendy powstały we wszystkich krajach europy. W 1923 wydał książkę...

Plan Delorsa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1883

Plan Delorsa (1989) Była to rozwinięta koncepcja wprowadzenia Unii Gosp i Walutowej zawarta w rozdziale II i III Rozdział II zawiera ogólne założenia unii walutowej i gosp, przedstawia jej organizację, rolę Europejskiego Syste...

Przepływ siły roboczej w UR, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Czynniki wpływające na przepływy siły roboczej w UR w krótkim okresie czasu oraz u średnim i długim okresie czasu: -w krótkim określa podstawowym czynnikiem są różnice w poziomie płac i dochodów pomiędzy krajami całego ugrupowania. Natomiast po 2004 r. interesującym zjawiskiem były przepływy pomięd...