Prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko

note /search

Analiza procesów integracji w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

ANALIZA PORCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKICH W LATACH 1957-84 -czyli w takcie etapu II Analiza będzie przeprowadzana wg następującego układu bądź schematu Ocena osiągnięcia w dziedzinie integracji rynków krajów członkowskich, czyli osiągnięcia w zakresie wprowadzenia 4-rech swobód: Przepływ towaru P...

Biała księga, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Biała Księga powstała w rezultacie rozwijania się krytyki płynącej z różnych środowisk -akademickich i biznesowych pod adresem przywódców krajów członkowskich jako osób odpowiedzialnych za brak decyzji które mogłyby usunąć bariery w procesie i...

Dyscyplina budżetowa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Dyscyplina budżetowa Czy rzeczywiście Unia Walutowa może zapewnić większą dyscyplinę budżetową ? Przykład strefy euro świadczy o tym, że takiej gwarancji nie ma. Otóż zarówno w czasie pierwszego kryzysu gosp po przyjęciu euro czyli w latach 2001-2003 r. jak też (przede wszystkim) w okresie drugieg...

Ekonomia integracji europejskiej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Ekonomia integracji europejskiej- poszukiwanie odpowiedzi a konkretnie ekonomicznego uzasadnienia dlaczego kraje są zainteresowane daleko posuniętą współpracą polegającą na rozwijaniu wzajemnych powiązań gospodarczych i te powiązania prowadzą do coraz silniejszego zainteresowania gospodarek krajowyc...

Etapy funkcjonowania europejskiego systemu walutowego, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1764

Etapy funkcjonowania europejskiego systemu walutowego: Lata 1978-1983 -etap formowania się sytemu Lata 1983-1987 stabilizacja systemu Etap III ESW -lata 1988-1992 -nowy ESW Porozumienie Bazylejsko-Nyborgskie z 12 wrześnie 1987 r. najczę...

Etapy rozwoju integracji gospodarczej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1099

Rozwój integracji europejskiej od połowy lat 50 XX wieku -etapy rozwoju integracji gosp Ze względu na stopień zaawansowania integracji możemy wymienić następujące etapy: Pierwszy etap rozwoju integracji (1950-56) Drugi etap utworzenia EWG -budowa wspólnego rynku i rozszerzeniu procesów integracyj...

Ideowo- koncepcyjne podstawy integracji europejskiej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Ideowo-koncepcyjne podstawy integracji europejskiej ?Jakie były koncepcje, plany, które stanowiły podstawy dla polityków, którzy albo wyrażali zainteresowanie integracją. Kiedy i kto przemawiał do polityków euro o namawiał, że dla dobra Europy powinna być jedna w sensie przestrzeni kulturowej, poli...

Integracja polityki gos-społ w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Integracja polityki gospodarczo-społecznej w latach 1957-84 W traktacie rzymskim o EWG zostały zamieszczone postanowienia w tej sprawie i określano dziedziny gosp, które uznano za priorytetowe z punktu widzenia wprowadzenia wspólnego rynku i centralizacja polityki wg twórców EWG stanowiło ważny war...

Integracja rynkowa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393

Integracja Rynkowa -protekcjonizm lat 70 w tym subsydiowanie eksportu niekorzystnie wpływały na wzajemny handel krajów członkowskich EWG -protekcjonizm w warunkach Unii Celnej, polegał na stosowaniu różnego typy

Integracja walutowa w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Integracja walutowa w latach 1957-84 1. integracja walutowa nie była przewidziana w traktacie rzymskim o EWG, ponieważ w połowie lat 50-tych, gdy ten traktat przygotowywano dolar był pieniądzem światowym a system z Bretn Woods dobrze funkcjonował dlatego nawet nie zastanawiano się nad sprawami inte...