Prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko - strona 3

Realizacja projektu JRE, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

REALIZACJA PROJEKTU JRE -w dyskusji nad JRE a konkretnie nad propozycjami w białej księdze zaakceptowano do wprowadzenia w życie 1982 propozycje legislacyjne (18 z 300 z Białej Księgi) Te propozycje legistacyjne wymagały praktycznego wprowadz...

Skutki kryzysu energetycznego, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

SKUTKI KRYZYSU ENERGETYCZNEGO: -wzrost cen innych surowców, towarów przetworzonych i kosztów transportu - ogólny wzrost cen w gospodarkach krajowych czyli zagrożenia inflacją, która w Europie zachodniej kształtowała się na poziomie od ok. 7% rocznie (RFN) do 24% (Wielka Brytania) Wzrost cen ropy na...

UGiW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Realizacja UGiW obejmowała trzy etapy: Etap I(1990-1993) Etap II (1994-98) Etap III (1999-2002) Najważniejsze osiągnięcia Etapu I UGiW to: Zniesienie barier w przepływie kapitału, Zakończenie realizacji Projektu Jednolitego Rynku Euro...

Unia celna, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Unia Celna Posiada wszystkie cechy strefy wolnego rynku ale jest bardziej zaawansowanym stadium integracji handlowej ponieważ kraje członkowskie unii celnej wprowadzają jedną wspólną zew taryfę celną dla krajów trzecich. Czyli oznacza to, że ...

Unia polityczna, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Unia polityczna Współcześnie rozumiana jest jako zwiększenie integracji gosp. Czyli trudno sobie wyobrazić unie gosp bez unii politycznej bo wtedy gdy władza polityczna pozostaje w krajach członkowskich to unia gosp funkcjonuje nie efektywnie. Nie wszystkie decyzje podejmowane są z punktu widzenia ...

Wartość ECW określona na podstawie koszyka walut narodowych, sem III...

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Wartość ECW została określona na podstawie koszyka walut narodowych ?A na podstawie czego określano udział walut narodowych w tym koszyku? Określano na podstawie potencjału gosp krajów członkowskich mierzonego udziałem PKB kraju w PKB wspólnoty oraz na postawie udziału handlu zagranicznego kraju c...

Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, sem II...

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

WPROWADZENIE DO TEORII MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ Definicja integracji -mogą być różne ponieważ zależą od tego co jest przedmiotem głównej uwagi autora (cel, zakres int, efekty, model, tworzenie wspólnych instytucji i nowego porządku międzynarodowego) Def. Ogólna -integracja rozwija s...

Założenia traktatu rzymskiego w EWG, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Założenia traktatu rzymskiego w EWG (25.03.1957r.) -Był to układ międzynarodowy. Podpisała go 6 krajów, cele traktatu zostały określone w preambule, następnie są części a w nich tytuły. PREAMBUŁA -Część 1 -podstawowe zasady -Część 2 -...

Znaczenie ESW w procesie dochodzenia do UGiW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

Znaczenie ESW jako ważnego etapu w procesie dochodzenia do UGiW: Istnieje zgodność poglądów, że ESW przyczynił się do osiągnięcia stabilności walutowej, Powszechnie podkreślaną cechą systemu była jego asymetria będąca skutkiem dominacji RFN. Francja dążyła do osłabienia przewagi RFN poprzez umocni...

Ocena procesów integracyjnych w latach 1985-1992, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Ocena procesów integracyjnych w latach 1985-1992 Ocena ogólna etapu III: Był to okres denominacji procesów integracyjnych nastąpiło bowiem zdecydowane przyśpieszenie integracji rynkowej a następnie integracji walutowej Projekt- ,,Jednolity r...