Sterowanie ruchem drogowym - strona 3

Organizacja ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Organizacja ruchu: - wydzielone pasy ruchu o kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu innych pojazdów; - przeznaczenie całego przekroju jezdni dla komunikacji zbiorowej z ewentualnym ...

Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym zezwoleniu na ruch - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym lecz nie zalecanym do stosowania jednoczesnym zezwoleniu na ruch: - strumień pojazdów w lewo z pasa ruchu wspólnego na wprost i w lewo - strumień tramwajowy na wprost z tego samego lub przeciwległego wl...

Równoważenie strat - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Równoważenie strat poniesionych w wyniku zastosowania priorytetu dla pojazdów komunikacji zbiorowej: - Wstrzymywanie priorytetu. - Kompensacja skutków priorytetu. Sposoby detekcji pojazdów komunikacji zbiorowej: - Zwykłe detektory (np. pętlowe, radarowe) na wydzielonych pa¬sach; -

Strategie nadawania priorytetów na skrzyżowaniach - wykład sterowa...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Strategie nadawania priorytetów na skrzyżowaniach sterowanych: Pasywne (przy sterowaniu cyklicznym): - dostosowanie długości cyklu (skracanie); - rozdział fazy, w której skrzyżowanie przekraczają pojazdy komunikacji zbiorowej na dwa przedziały; - nadanie pojazdom komunikacji zbiorowej dużej wart...

Zmienna sterująca - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Zmienna sterująca: binarna zmienna, której wartość reprezentuje stan konkretnej grupy sygnałowej. Wartość 1 oznacza, że grupa wyświetla sygnał zezwalający, wartość 0 - każdy inny sygnał; u; Wektor sterowania: binarny

Metoda Yardeiniego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Metoda Yardeiniego W metodzie tej również operuje się wartościami odchyleń czasowych ∆TiA, ∆TiB. Zakłada się tu możliwość wystąpienia różnych prędkości dla kier A i B, ale są one uśrednione. Poszukiwanie rozwiązania polega na tworzeniu pewnego zbioru prostych podziału drogi, optymalne rozwiązanie ...

Czas tracony w cyklu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Czas tracony w cyklu: różnica pomiędzy sumą drugości rzeczywistych sygnałów zielonego Gi i żółtego Ai a efektywnym sygnałem zielonym; L=G+A-g Współczynnik obciążenia: iloraz natężenia ruchu i przepustowości lub intensywności i intensywności ...

Grupa sygnałowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Grupa sygnałowa: grupa sygnalizatorów przeznaczonych dla jed­nego rodzaju uczestników ruchu, które mają w dowolnej chwili przekazywać im identyczne sygnały sterujące; Sygnalizator może być przyporządkowany tylko do jednej grupy sygnałowej. Grupę sygnałową mogą tworzyć tylko sygnalizatory przeznaczon...

Para strumieni kolizyjnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Para strumieni kolizyjnych: para strumieni, które maja punkt kolizji w obszarze skrzyżowania; Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym ze­zwoleniu na ruch: - strumień pojazdów sterowany sygnałem kierunkowym - dowolny inny strumień kolizyjny, w tym także strumień sterowany sygna­ł...

Strumień priorytetowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Strumień priorytetowy: strumień uczestników ruchu, którzy przy przekraczaniu obszaru skrzyżowania nie będą musieli ustępować pierwszeństwa przejazdu lub przejścia innym uczestnikom ruchu; Strumień podporządkowany: każdy strumień uczestników ruchu, który nie jest strumieniem priorytetowym; Faza ruc...