Sterowanie ruchem drogowym - strona 4

Metoda Siekluckiego - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Metoda Siekluckiego(falowa) W metodzie tej wyznacza się śr. prędkości strumienia i prostą poprz. drogi na danym ciągu. Prostą tą traktuje się jako długość fali. Amplitudę tej fali traktuje się jako polowe czasu na pokonanie prostej podziału drogi. Należy tak dobrać falę aby w punktach przecięcia ze...

OFFSET w sterowaniu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

OFFSET: Przesunięcia między punktami sygnalizacji optymalizujące funkcje celu koordynacji. Offset określa się zawsze w stosunku do początku wspólnej podstawy czasowej przyjętej dla grupy skrzyżowań obitych koordynacja. Punktami programów sygnalizacji, dla kotnych liczony jest offset(w zależności o...

Parametry ciągu komunikacyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

PARAMETRY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO: * liczba skrzyżowań -muszą być co najmniej 2 skrzyżowania i ich liczba nie ulega zmianie podczas cyklu obliczania koordynacji * odległości miedzy skrzyżowaniami : -nie ulegają zmianie podczas cyklu obliczania koordynacji -za odległość przyjmuje się odległość mied...

Proces projektowania sterowania akomodacyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

Proces projektowania sterowania akomodacyjnego 1. Określenie odpowiedniej względem linii zatrzymania odległości umieszczenia detektorów 2. Dobór algorytmu sterowania (parametrów sterowania) -skład faz -sekwencja faz -przedziały mię...

Sterowanie ruchem drogowym - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 238

Na czym polega zadanie liniowej koordynacji sygnalizacji świetlnej (wzdłuż ciągu komunikacyjnego) oraz funkcję celu uwzględnianą w rozwiązaniu. Wyjaśnij pojęcie offsetu i prostej podziału drogi. W ujęciu wiązek koordynacyjnych wyjaś...

Skrzyżowanie krytyczne - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Skrzyżowanie krytyczne Skrzyżowanie krytyczne- jeżeli istnieje skrzyżowanie na którym koniec sygnału zabraniającego ogranicza szerokość wiązki na kierunku A lub B to początek tego sygnału musi ograniczać jedną z wiązek . Skrzyżowanie na którym występuje taka sytuacja to skrzyżowanie krytyczne a mia...

Sterowanie akomodacyjne - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 294

Sterowanie akomodacyjne - sterowanie mające na celu dostosowanie następstwa realizacji sygnałów zezwalających i czasów emisji tych sygnałówko występującego zapotrzebowania uczestników ruchu. Przełożenie jednostkowe (wart. progowa) powinno być tak dobrane aby zapewnić przejazd przez skrzyżowanie po...

Kryteria instalowania sygnalizacji dla skrzyżowań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 105

Kryteria instalowania sygnalizacji dla skrzyżowań: - obciążenie i geometria: 0 - 122 pkt - ilość wlotów; ilość pasów; obciążenie ogólnego; - obciążenie najmniejszego wlotu; - obciążenie ruchem pieszych do 4000: 1- 30 pkt - stopień widoczności: 0 - 40 pkt - zdarzenia drogowe: 0 - 50 pkt Podsumo...

Macierz współbieżności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Macierz współbieżności: kwadratowa macierz binarna W, której element wi,j=1 jeśli strumienie uczestników ruchu (sygnalizatory, grupy sygnałowe) nie są parą strumieni (sygnalizatorów, grup sygnałowych) konfliktowych, zaś wi,j=0 w przeciwnym przypadku; Macierz konfliktów: kwadratowa macierz binarna K...

Miarodajny zestaw grup sygnałowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Miarodajny zestaw grup sygnałowych - zestaw wymagający najdłuższego cyklu dla spełnienia warunków przepustowości dla przyporządkowanych do tych grup strumieni; musi spełniać warunki: - żadna para grup zestawu nie może wyświetlać sygnału ziel...