Sterowanie ruchem drogowym - strona 5

Normatywne długości sygnałów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Normatywne długości sygnałów: - sygnał żółty: 3s; - sygnał żółto-czerwony: 2s (dopuszcza się 1s); - zielony pulsujący: 4 s; - zielony dla pojazdów: 9s (dopuszcza się 8s); - zielony dla pojazdów przy akomodacji (strumienie z detekcją): 2s; - zielony dla pojazdów przy akomodacji (strumienie bez ...

Normy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Normy: - prędkość: - pieszy: 1,4m/s - rower: 2,8m/s - tramwaj: 10m/s - pojazdy: 50 - 60m/s - zajmowany odcinek: - samochód osoby: 10m - autobus: 18m - tramwaj: n x 13m - maksymalne przyspieszenie: - samochód osobowy: 3,5m/s2 - autobus: 2 m/s2 - tramwaj: 1,2 m/s2 ...

Obszar skrzyżowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Obszar skrzyżowania: obszar obejmujący wspólną część dróg danego skrzyżowania, ograniczony wyznaczonymi lub domniemanymi liniami zatrzymania oraz ich przedłużeniami; Skrzyżowanie izolowane: każde skrzyżowanie, dla którego wszystkie strumienie zgłoszeń pojazdów są strumieniami prostymi, tj strumieni...

Punkt przełączeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Punkt przełączeń: każda chwila czasu w programie sygnalizacji, w której w przynajmniej jednej grupie sygnałowej ulega zmianie przekazywany przez nią sygnał; Przedział przełączeń: przedział czasu w programie sygnalizacji pomiędzy dwoma dowolnymi punktami przełączeń; Faza w programie sygnalizacji: p...

Stan procesu ruchu na skrzyżowaniu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Stan procesu ruchu na skrzyżowaniu może wpływać na: - długości sygnałów zielonych; - czas cyklu; - kolejność faz; - zestaw realizowanych faz; Sterowanie akomodacyjne wymaga wyposażenia skrzyżowania w detektory ruchu: - punktowe (przejazdu) - rejestruje fakt przejazdu pojazdu nad detektorem; -...

Sterowanie cykliczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 266

Sterowanie cykliczne: - długości sygnałów zielonych wyznaczane na podstawie przeciętnych obciążeń w długich okresach, określanych z danych historycznych; - niezmienna struktura aktualnie realizowanego programu sygnalizacji; - brak możliwości dostosowania do aktualnego obciążenia; - łatwe do wyzn...

Strumień uczestników ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Strumień uczestników ruchu: grupa uczestników ruchu, którzy przekraczają obszar skrzyżowania w określonym przekroju bądź odcinku drogi w tej samej relacji kierunkowej; Trajektoria strumienia: umowna linia, po której przemieszczają się uczestnicy ruchu tworzący strumień; Punkt wejściowy: punkt prze...

Sygnał sterujący - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Sygnał sterujący: sygnał świetlny lub akustyczny informujący uczestników ruchu o obowiązujących ich warunkach wkro­czenia w obszar skrzyżowania Sygnał podstawowy: sygnał sterujący informujący uczestników ru­chu o bezwarunkowym zakazie lub warunkowym zezwoleniu na wkraczanie w obszar skrzyżowania; S...

Sygnalizacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Główny cel sygnalizacji: rozdzielenie w czasie uczestników ruchu pozostających miedzy sobą w konflikcie; Zalety sygnalizacji świetlnej: - uporządkowanie ruchu i ułatwianie jazdy kierowcom; - zwiększenie

Typy sterowania akomodacyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Typy sterowania akomodacyjnego: - częściowa akomodacja: detektory umieszczone tylko na wlotach ulicy podporządkowanej; sygnał zielony jest wyświetlany dla ulicy głównej dopóty, dopóki nie zostanie zarejestrowane zgłoszenie pojazdu na ulicy podporządkowanej; - pełna akomodacja: detektory umieszczon...