Sterowanie ruchem drogowym - strona 6

Parametry strumieni pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

PARAMETRY STRUMIENI POJAZDÓW: * intensywność strumienia pojazdów - uwzględnia w sposób pośredni (w met. wiązkowych) Może służyć do obl. Szerokości wiązek *czas podróży między sąsiednimi skrzyżowaniami - dana wejściowa, której wartość może ulegać zmianie podczas koordynacji .Jest to czas podróży mi...

Parametry sygnalizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

PARAMETRY SYGNALIZACJI: -zbiór min. sygnałów zezwalających -stała wartość dla każdego skrzyżowania -bazowy cykl sygnalizacji - długość cyklu wszystkich skrzyżowań musi być taka sama (dopuszcza się cykle połówkowe lub podwójne) -zbiór efektywnych sygnałów zezwalających lub zabraniających -zbiór prz...

Przeciążenie wlotu przy sterowaniu akomodacyjnym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Przeciążenie wlotu przy sterowaniu akomodacyjnym • może do tego dojść gdy nastąpi przerwanie sygnału w warunkach istniejącej kolejki pojazdów - dla strumieni obsługiwanych • dla strumieni nieobsługiwanych - gdy nastąpi zablokowanie algory...

Cykl minimalizujący przeciętne starty czasu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 126

Cykl minimalizujący przeciętne starty czasu dla miarodajnych strumieni priorytetowych: Rozdział efektywnego sygnału zielonego: ; Podstawowa zasada jest rozdział sygnału zielonego na miarodajne grupy sygnałowe proporcjonalnie do ich wsp obciążenia; HCM 2000: ; ; ...

Kryteria instalowania sygnalizacji dla pieszych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

Kryteria instalowania sygnalizacji dla pieszych: - liczba wypadków z udzialem pieszych: 0 - 50 pkt - obciążenie pieszych i pojazdów: 0 - 50 pkt Skrzyżowanie: przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg w jednym poziomie zapewniające możliwość pełnego lub częściowego wyboru kierunku ruchu; ...

Parametry sterowania akomodacyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Parametry sterowania akomodacyjnego: - skład faz; - sekwencja faz; - przedziały międzyfazowe; - minimalny sygnał zielony Gmin (lokalizacja detektorów); - czas oczekiwania na wzbudzenie tocz; - przedłużenie jednostkowe ΔG (lokalizacja detektorów); - maksymalny sygnał zielony Gmax (obciążenie s...

Powody wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 196

Powody wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego: - Duży udział w liczbie podróży w miastach (zazwyczaj 50%); - Mniejsza uciążliwość dla środowiska; - Mniejsze koszty podróży; - Mniejsze koszty działalności przedsiębiorstw ...

Sterowanie akomodacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Sterowanie akomodacyjne: - maksymalne długości sygnałów zielonych wyznaczane na podstawie obciążenia w okresie szczytowym, określonego z danych historycznych; - możliwość pomijania i zmiany kolejności faz; - dostosowywanie do aktualnego obciążenia; - trudne do wyznaczenia; - bardziej złożone urz...

Wady sygnalizacji świetlnej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 189

Wady sygnalizacji świetlnej: - wzrost strat globalnych strat czasu; - wzrost liczby wypadków niektórego rodzaju; - zakłócenia ruchu w przypadku awarii sygnalizacji; - zmniejszenie

Algorytm sterowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Algorytm sterowania Algorytm sterowania: uporządkowany zbiór poleceń opisujący sposób sterowania ruchem na skrzyżowaniu z sygnalizacja akomodacyjna lub acykliczna w zależności od sytuacji; ...