Sterowanie ruchem drogowym - strona 2

Typy sterowania akomodacyjnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Typy sterowania akomodacyjnego a) częściowa akomodacja - detektory umieszczone tylko na wlotach ulicy pod podporządkowanej. Sygnał zielony na kierunku głównym wyświetlany dopóty, dopóki nie zostanie zarejestrowane zgłoszenie pojazdu na ulicy podporządkowanej. b) pełna akomodacja - detektory umiesz...

Najważniejsze podsystemy jakie należy uwzględnić w tunelach drogowych...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Wymień najważniejsze podsystemy jakie należy uwzględnić w tunelach drogowych: Oświetlenie (stałe, awaryjne, zasilanie) Łączność i informacja (telefon alarmowy, łączność radiowa, megafony, CCTV, punkty alarmowe, znaki zmiennej treści) Zarządzanie ruchem (pomiar prędkości pojazdów, urządzenie zamkn...

Zadanie koordynacji w sterowaniu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Zadanie koordynacji: Należy tak przesunąć określone punktu sygnalizacji aby dwa pojazdy startujące w pewnym odstępie czasu ∆t1 z pierwszego skrzyżowania ciągu i z założoną prędkością średnią , mogły dotrzeć do ostatniego skrzyżowania, bez zatrzymania się na sygnale czerwonym. Jednocześnie inna par...

Zadanie koordynacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Zadanie koordynacji- należy tak wzajemnie przesunąć określone punkty programów sygnalizacji (tymi punktami mogą być współrzędne początków sygnałów zezwalających lub środki sygnałów zabraniających) aby dwa pojazdy, które wystartują w pewnym odstępie czasu z pierwszego skrzyżowania ciągu z założoną wc...

Zasady lokalizacji detektorów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Zasady lokalizacji detektorów -sterowanie powinno zapewniać obsługę pojazdów wykrytych przez detektor -zainstalowane czujniki określają obszar pomiaru zgłoszeń pojazdów -od lokalizacji czujnika zależą niektóre parametry sterowania akomodacyjnego(np. min. przedłużenie jednostkowe) -pętle należy z...

Dwa podstawowe rodzaje priorytetów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Dla skrzyżowań sterowanych dwa podstawowe rodzaje priorytetów: - priorytety bezwarunkowe - udzielane bez wzglądu na inne czyn¬niki poza faktem pojawienia sią autobusu lub tramwaju; - priorytety warunkowe - uzależnione od innych czynników: a) napełnienia pojazdu; b) stopnia zgodności z

Intensywność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

Przepustowość: maksymalna liczba uczestników ruchu, którzy mogą przekroczyć określony przekrój drogi przy określonych warunkach w danym okresie czasu; P[uczestnik ruchu/czas] Intensywność strumienia: wartość oczekiwana wartości strumienia; λ...

Maksymalny wektor sterowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Maksymalny wektcr sterowania: dla danej funkcji sterowania, każdy wektor sterowania u=[uєU: uT•uuT•u'; u'≠u] Sterowanie cykliczne: sterowanie, w którym funkcja sterowania u(t) w przyjętym horyzoncie sterowania jest funkcją cykliczną o cyklu c. u(t)=u(t+k•c) gdzie k=1, 2; Przy sterowaniu cyklicznym ...

Metody projektowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Metody projektowania: - określenie odpowiedniej lokalizacji czujników detektorów; - dobór parametrów algorytmu sterowania gimin, piprog, gimax; Metody lokalizacji czujników: - arbitralnie 15-20m od linii zatrzymania; - jako f pręd...