Podstawy eksploatacji i remontów maszyn - strona 2

Zasady racjonalnej gospodarki remontowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

  1  ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI REMONTOWEJ  7.1. Pojęcie gospodarki konserwacyjno-remontowej  Właściwa gospodarka konserwacyjno-remontowa przyczynia się do pełniejszego wykorzystania  mocy  produkcyjnych  oraz decyduje o maksymalnym wykorzystaniu czasu pracy maszyn i urzą- dzeń przy jednoczesn...

Regeneracja części maszyn

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2345

  1  REGENERACJA CZĘŚCI MASZYN    8.1. Techniczne i ekonomiczne uzasadnienie stosowania regeneracji  Stosując regenerację części moŜna obniŜyć społeczne koszty wynikające z uŜytkowania ma- szyn w wyniku: - zapobiegania przedwczesnemu złomowaniu,  - łagodzeniu lub likwidacji deficytu części zamien...

Diagnostyka i prewencja w eksploatacji maszyn

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540

DIAGNOSTYKA I PREWENCJA W EKSPLOATACJI MASZYN    9.1. Przedmiot i zadania diagnostyki technicznej  Nazwa "diagnostyka" pochodzi od greckiego słowa "diagnôstikôs", znaczącego - "umiejący  rozpoznawać".  Wielowiekową  historię  ma  juŜ  dziedzina  wiedzy  zwana  diagno...

Eksploatacja i remonty maszyn

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1540

Na jakich założeniach bazują statystyczne, techniczne i statystyczno-ekonomiczne met o dy planowania zapasów? Metody statystyczne bazują na założeniu, że procesy eksploatacyjne powtarzają się cyklicznie. Metody techniczne bazują na obliczaniu wskaźników zapasów na podstawie technicznych charakte...