Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych - strona 2

note /search

Mechanizm powstawania strefy ziarn zamrożonych i słupkowych

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

Mechanizm powstawania strefy ziarn zamrożonych i słupkowych Mechanizm powstawania strefy ziarn zamrożonych i słupkowych (kolumnowych) jest stosunkowo prosty. Znaczne trudniej tłumaczy się natomiast mechanizm powstawania strefy ziarn równoosiowych. Ogólny schematy powstawania strefy ziarn równoosiow...

Metoda Shawa- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5936

Metoda Shawa Zasadą procesu Shawa jest wykonywanie form i rdzeni ceramicznych ze składników zapewniających znaczną wytrzymałość na uderzenia cieplne, dobre odwzorowanie kształtu modelu, dużą dokładność wymiarów odlewu i bardzo dobrąjakość powierzchni. Formy są dzielone, przeważnie dwuczęściowe, wyk...

Metody RP

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Metody RP 1) stereolitografia SL 2) selektywne spajanie laserowe SLS 3)wytwarzanie przedmiotów warstwowych LOM. Wspólna właściwość: nadawanie kształtu przedmiotowi następuje nie przez usuwanie materiału lecz przed dodawanie materiału, lub też prze zmianę jego stanu skupienia z ciekłego w stały. Zał...

Mieszanina austenitu i cementytu

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

mieszanina austenitu i cementytu Mimo, że mieszanina austenitu i cementytu ma większą energię swobodną, bardziej prawdopodobna, szczególnie w warunkach technicznych, jest krystalizacja tej mieszaniny. Stwierdzono wielokrotnie, że

Nadlewy- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2009

Nadlewy Poza elementami układu wlewowego dla zasilania węzłów cieplnych odlewu stosuje się nadlewy NL, które zaliczane są do naddatków technologicznych. Zarówno wielkość jak i kształt nadlewu muszą być tak dobrane, aby jego zakrzepnięcie następowało po całkowitym zakrzepnięciu odlewu względnie z...

Odlewanie ciągłe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

ODLEWANIE CIĄGŁE Pomimo różnorodnych wariantów odlewania ciągłego, podstawowe elementy procesu są wspólne, a mianowicie: topienie i odlewanie, krzepnięcie, wyjmowanie odlewu z krystalizatora, dzielenie odlewu na odcinki oraz ich transport. Ciekły metal z pieców spuszcza się do kadzi i transportuje...

Odlewanie w formach metalowych- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Odlewanie w formach metalowych Forma metalowa-kokila, jest formą trwałą, służącą do wielokrotnego zalewania ciekłym metalem. Przystępując do zaprojektowania kokili należy opracować, w oparciu o rysunek konstrukcyjny części odlewanej, rysunek surowego odlewu, na który należy nanieść powierzchnię pod...

Pęcherze z pochodzące z gazów

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Pęcherze z pochodzące z gazów Pęcherze, pochodzące z gazów, rozpuszczonych w metalu odlewanym do formy odlewniczej, rozmieszczają się stosunkowo równomiernie w całej objętości odlewu. Pęcherze utworzone przez gazy, wydzielające się z formy, wykaz...

Proces metalurgiczny

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

proces metalurgiczny W procesie metalurgicznym są one silnie odazotowane i odtleniane Al. Lub Al. i Ti, co zmniejsza lub nawet zapobiega starzeniu. Rozpuszczalność węgla w ferrycie zmienia się od 0,008% w temp. otoczenia do 0,02% w temp. eutektoidalnej. Największy efekt utwardzenia może wystąpić...

Projektowanie zbiornika

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

projektowanie zbiornika Przy projektowaniu zbiornika w kokili należy pamiętać o obowiązującej w tym przypadku zasadzie małego zbiornika, gdyż w przeciwnym razie wydłuża się cykl pracy kokili wskutek długiego krzepnięcia dużej objętości metalu oraz nadmiernego przegrzania kokili. Wlewy główne wyk...