Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

note /search

Klasyfikacja przedmiotów na rodzaje-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Klasyfikacja przedmiotów na rodzaje (rodziny, klasy) - Części złączne. Części znormalizowane oraz inne części nie ujęte w Polskich Normach - spełniające funkcję elementów złącznych. Wały. Części obrotowe: bez otworów osiowych, jeżeli L D, ...

Proces technologiczny- pierścień dociskowy

 • Politechnika Wrocławska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2618

Proces technologiczny- pierścień dociskowy Zakładamy produkcję małoseryjną oraz to, że jest to przedmiot lekki, czyli ustalamy 500 szt. w partii. Ponieważ materiałem wyjściowym jest stal 45, która ma być ulepszona do twardości 28-32 HRC to obróbkę ulepszającą wykonamy po obróbce kształtującej, ale...

Proces technologiczny i jego dokumentacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2345

1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako ciowym) z materia ów, pó fabrykatów, cz ci lub zespo ów. Proces produkcyjny obejmuje proces ...

Program obróbki wałka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2625

Program obróbki wałka Ponieważ materiałem wyjściowym jest stal 45, która ma być ulepszona do twardości 28-32 HRC to obróbkę można przeprowadzić na dwa sposoby: a) ulepszyć pręt po ucięciu go na wymiar, b) ulepszyć wałek po obróbce kształtującej, a przed obróbką wykańczającą. Będziemy prowadzić o...

Wspornik siłownika suportu górnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708

WSPORNIK SIŁOWNIKA SUPORTU GÓRNEGO - PŁYTA POŚREDNICZĄCA Półfabrykat : płyta na 10 sztuk płyta po ucięciu: Operacja 10 - frezowanie powierzchni płaskich (I zamocowanie) Przedmiot mocujemy w uchwycie frezarskim (1) frezować zgrubnie do wymia...

Cechy jakościowe i ilościowe pęcherzy

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Cechy jakościowe i ilościowe pęcherzy Cechy jakościowe i ilościowe pęcherzy i wtrąceń niemetalicznych zależą zarówno od jakości ciekłego metalu przygotowanego do zalewania formy, jak i jakości materiałów formy, jej konstrukcji oraz warunków wypełniania metalem. Zarówno gazy, jak i wtrącenia niemeta...

Czynniki wpływające na kinetykę krystalizacji

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

Czynniki wpływające na kinetykę krystalizacji. Jednym z czynników decydujących o kinetyce krystalizacji odlewu jest szybkość jego chłodzenia w trakcie krystalizacji. Drugim czynnikiem jest szybkość wydzielania ciepła podczas krystalizacji. Temperatura (lub stopień przechłodzenia) w danym momencie ...

Krystalizacja faz przedeutektycznych i eutektyki

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Krystalizacja faz przedeutektycznych i eutektyki Krystalizacja faz przedeutektycznych i eutektyki ustala podstawową strukturę żeliwa (szare, białe, połowiczne), decyduje o zawartości, kształcie, rozmiarach i rozmieszczeniu wydzieleń

Krystalizacja- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Krystalizacja Znaczenie pierwotnej krystalizacji odlewów jest z punktu widzenia technologicznego i użytkowego - większe, niż w przedmiotach kształtowanych drogą przeróbki plastycznej. W odlewach nie ma możliwości wpływania na wielkość ziarn przez zgniot i późniejszą rekrystalizację a zabiegi ciepln...

Kształtowanie struktury odlewów

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Kształtowanie struktury odlewów Kryształy składające się na każdą strefę odlewu (ze stopu metalicznego) rosną w sposób dendrytyczny. Strefa drobnych kryształów zamrożonych powstaje wtedy, gdy stop odlewa się do formy o temp. znacznie niższej od jego zakresu krzepnięcia. W tym wypadku część ciekłeg...