Metoda elemtów skończonych

note /search

Metoda elementów skończonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Plan wykładu 1. Przypomnienie – rachunek macierzowy 2. Modelowanie komputerowe-podstawowe pojęcia 3. Problem brzegowy statyki 4. Wprowadzenie do MES na przykładzie problemu statyki 5. Przykłady zastosowań MES - Metoda Elementów Skończonych FEM - Finite Element Method Cel wykładu 1. Podstawowa wie...

Metoda elementów skończonych 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

II. Wprowadzenie do mechaniki ciał odkształcalnych 1. Stan napręŜenia 2. Stan deformacji 3. Równania fizyczne ZałoŜenia ogólne: O ośrodku ciągłym -materia w obrębie ciała wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Zaniedbuje się  mikro-strukturę atomową i cząsteczkową.  Wszystkie pola fizyczne opisując...

Metoda elementów skończonych 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

2 . Stan deformacji miary deformacji 2.1 Wektor przemieszczenia ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] dlugosc u x u w v z y x u j i = ≡           − − − − = ) ( " " , , x u u x pole przemieszczeń  zawiera ruch sztywny ciała konfiguracja początkowa A 0 konfiguracja aktualna A Z1.ZałoŜenie o m...

Metoda elementów skończonych 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

3.  Zginanie złoŜone  (dwukierunkowe) M Y M Z XZ XY X Y Z M Y M Z ( ) Z Y O M M  , , 0 M O MoŜna traktować jak złoŜenie (superpozycję)  dwóch stanów zginania momentami działającymi w płaszczyznach głównych YX i ZX ( ) z I M z y Y Y XX M Y = , σ ( ) y I M z y Z Z XX M Z − = , σ ∆x X Y Z ( ) y I M ...

Metoda elementów skończonych 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

3. Równania fizyczne (równanie konstytutywne, model konstytutywny  r. materiałowe, m. materiałowy) Związek pomiędzy stanem napręŜeń a odkształceniami ciała   Φ(σ Φ( Φ 3x3 ,  ε , , 3x3)=0 Uwzględniane mogą być: -spręŜystość (liniowa  lub nieliniowa) -odkształcenia trwałe (teoria plastyczności) -te...

Mechanika gruntów - Wykład 6 - Rozkład równomierny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

5.  Ścinanie - działanie siły poprzecznej   (...tnącej, ścinającej, stycznej) teoria uproszczona (inżynierska) x z τ = σ xz Szukamy rozkładu  τ = σ xz w przekroju. Rozkład równomierny  τ = Q / F  jest na ogół  zbyt grubym przybliżeniem, nie spełnia  warunku brzegowego dla naprężeń:   0 0 = ⇔ = + n ...

Metoda elementów skończonych 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

•równania obowiązujące we wnętrzu obszaru -geometryczne -równowagi -fizyczne (konstytutywne) •warunki brzegowe: -statyczne na części brzegu              (obciążenia) -kinematyczne          ‘’                        (wymuszone przemieszczenia) 1. zapis inżynierski 2. zapis tensorowy, konwencja sum...

Metoda elementów skończonych 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

III. Analiza przypadków wytrzymałościowych pręta  Dane: rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji prętowej (belka, rama, kratownica) geometria pręta cechy materiału (prawo Hooke’a) podpory Szukamy: rozkładu napręŜeń  odkształceń przemieszczeń pł...

Metoda elementów skończonych 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

2.  Zginanie czyste  (proste, jednokierunkowe) M Y XZ X Y Z ∆x w przedziale                   stały moment zginający  ( )  const x M Y = ( ) 0 = x Q Z ( ) a l a x − ∈ , x [    ] ∆x Z a a l Podstawowe zaleŜności  geometryczne ZałoŜenia: 1.  oś Z zaczyna się w warstwie obojętnej (                ) ...

Zagadnienia nieliniowe 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

Analiza zagadnień nieliniowych w MES Ogólnie:  Model liniowy wszystkie równania i  warunki brzegowe są liniowe ⎩ ⎨ ⎧ = + = + ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( x aM ax M y M x M y x M Są na ogół  tylko przybliżeniem (czasem wystarczającym). Nie uwzględnia się w nich zmian cech modelu wywołanych przez zmienne st...