Metarulgia metali nieżelaznych

note /search

Metale - procesy i reakcje

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1736

OŁÓW Proces IMS - górna strefa: PbO + CO = Pb(c) + CO2 PbO + Zn(g) = Pb + ZnO 3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2 CuO + CO = Cu(s) + CO2 CdO + CO = Cd(g) + CO2 As2O5 + 2CO = As2O3↑ + 2CO2 Sb2O5 + 2CO = Sb2O3↑ + 2CO2 MeSO4 + 4CO = MeS + 4CO2 MeSO4 + MeS = MeO + SO2 MeS + 2MeO = 3Me + SO2 strefa t...

Miedź - definicja i zastosowanie

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708

  1 Wst ę p                                                2       3         4                 5       6       7     Mied ź   wyst ę puje  w  krajowych  koncentratach  przewa nie  w  zwi ą zkach  chemicznych  z  siark ą   a  cz ęś ciowo  tak e  z  innymi  pierwiastkami.  Około  90%  całej  ilo ś ...

Metalurgia metali nieżelaznych - zadania

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1694

1 TERMIN: 1. Uszeregować metale rosnąco ze względu na napięcie i podać te napięcia. 2. Produkty procesu konwertorowania. 3. Opis, cel procesu konwertorowania Proces konwertorowania polega na utlenianiu kamienia miedziowego Cu-Fe-S, co w konsekwencji prowadzi do otrzymania miedzi blister. W większ...

Metalurgia metali nieżelaznych - zadania - piec zawiesinowy

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

1.narysuj piec zawiesinowy, / szybowy 2 reakacje na elektodach miedź glin 3. tabelka 4. reakcje redukcji w imperial smelting 5. procesy kt ore są do wzobogacania rud 6. z czego jest elektrolit w Al. 7. 3 reakcje w górnej strefie szybowego 8. 2 reakcje rafinacji Pb 9 . 2 reakcje usuwania metali ...

Piece przemysłowe w hutnictwie metali nieżelaznych

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3192

PIECE PRZEMYSŁOWE W HUTNICTWIE METALI NIEŻELAZNYCH   PIECE STOSOWANE W HUTNICTWIE CYNKU   Wiadomości wstępne   Skorupa  ziemska  do  głębokości  16  km  zawiera  średnio  0.02  %  Zn:  Wprawdzie  rudy  cynku  są  bardzo  rozpowszechnione,  to    ich  eksploatacja  nie zawsze jest opłacalna. Rudy ...

Ługowanie - definicja, podział odczynników ługujących, procesy katodow...

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1967

Ługowanie  Ługowaniem nazywamy proces selektywnego rozpuszczania  składników surowca w rozpuszczalniku.    MeO + 2 H+ = Me2+ + H 2O    2 Me + 4 H+ + O 2 = 2 Me 2+ + 2 H 2O  Ługowanie  Cechy dobrego rozpuszczalnika:  1. Selektywność wobec ekstrahowanego metalu lub  kompleksowe przeprowadzanie do r...

Metalurgia metali lekkich - opracowanie

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1414

1 WSTĘP Metalurgia  metali  lekkich  jest  gałęzią  nauki  poświęconą  zagadnieniu uzyskiwania z rud metali o małym ciężarze właściwym.  Do metali lekkich należą (ciężar właściwy w [g/cm3]): - glin Al. (2,7), magnez Mg (1,74), beryl Be (...

ZGH Bolesław - sprawozdanie

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2303

Natalia Grzegorczyk Sprawozdanie ZGH stanowią nowoczesny kompleks wydobywczo-przetwórczy, którego podstawową działalnością jest wydobycie rud cynku  i  ołowiu  oraz produkcja wysokiej klasy: cynku   elektrolitycznego  (99,9975%), koncentratów cynkowo-ołowiowych, stopów  ocynkowniczych i odle...

Ołów - definicja, właściwości, otrzymywanie

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3094

  1 Ołów (Pb,  łac.  plumbum )  należy do  najbardziej znanych  metali,  nie jest jednak  pierwiastkiem  bardzo  rozpowszechnionym  na  Ziemi,  występuje  w  skorupie  ziemskiej w ilości 0,6 ppm. Najważniejszymi minerałami ołowiu są [1]:  •  galena