Metarulgia metali nieżelaznych - strona 2

note /search

Prażenie - omówienie i reakcje

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2289

4. Prażenie      4.1. Uwagi wstępne      Prażenie  jest  jedną  z głównych operacji przygotowawczych do właściwych procesów  metalurgicznych.  Głównym  celem  procesu  prażenia  jest  otrzymanie  produktów  o  odpowiednim  składzie  chemicznym  oraz  własnościach  fizycznych,  które  nadawałyby  ...

Teoretyczne podstawy rafinacji metali

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1659

  1  1. Teoretyczne podstawy rafinacji metali.  Metale  otrzymywane  w  procesach  metalurgicznych  są  zawsze  zanieczyszczone  domieszkami  pochodzącymi  z  rud,  topników,  paliwa  czy  też  z  elektrolitów.  Równocześnie  metalom  i  stopo...

Metalurgia metali niezależnych - opracowanie

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1309

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: proces szybowy, proces konwertowania, proces otrzymywania kamienia miedziowego, materiały wsadowe, właściwości fizykochemiczne ciekłych produktów pieca szybowego...

Konstrukcja maszyny spiekalniczej z zasysaniem dmuchu

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: urządzenia do spiekania koncentratów, schemat taśmy spiekalniczej, schemat recyrkulacji gazów, schemat taśmy DL pracującej w trybie dmuchu, wydajność maszyny (…) …Notatka porusza między i...

Metalurgia metali nieżelaznych - zagadnienia

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: źródła pozyskiwania metali, metody przetwarzania, suszenie koncentratu, jednostadialny proces zawiesinowy, proces szybowy ...

Rektyfikacja cynku - prezentacja

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 854

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: destylacja, rektyfikacja, aparat Linde'go do rektyfikacji powietrza, etapy destylacji cynku, zasada działania półki dzwonowej ...

Cynk - definicja i reakcje

  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: reakcje, destylacja, rektyfikacja, flotacja, proces całkowitej redukcji hematytu ...