Metale - procesy i reakcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metale - procesy i  reakcje  - strona 1

Fragment notatki:


OŁÓW Proces IMS - górna strefa: PbO + CO = Pb(c) + CO2
PbO + Zn(g) = Pb + ZnO
3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2
CuO + CO = Cu(s) + CO2
CdO + CO = Cd(g) + CO2
As2O5 + 2CO = As2O3↑ + 2CO2
Sb2O5 + 2CO = Sb2O3↑ + 2CO2
MeSO4 + 4CO = MeS + 4CO2
MeSO4 + MeS = MeO + SO2
MeS + 2MeO = 3Me + SO2
strefa t.900-1200C: ZnO + CO = Zn(g) + CO2
ZnO.Fe2O3 + 2CO = Zn(g) + Fe + 2CO2
Fe3O4 + 2CO = 3FeO + 2CO2
PbO.SiO2 + CO = Pb + SiO2 + CO2
strefa t. ok. 1200C 2FeO + SiO2 = 2FeO.SiO2
strefa dysz: C + O2 = CO2
CO2 + C = 2CO
PIEC DORSCHLA PbO2 = PbO + 1O2
PbS + 3/2O2 = PbO + SO2
2PbO + PbS = 3Pb + SO2
PbSO4 + PbS = 2Pb + 2SO2 7PbSO4 + PbS = 4 (PbO.PbSO4) + 4SO2
PbO.PbSO4 + 5CO = Pb + PbS + 5CO2
PbS + MeO = PbO + MeS
2PbO + C = 2Pb + CO2
PbO + CO = Pb + CO2
PbO + C = Pb + CO
PbSO4 + 4C = PbS + 4CO
PbSO4 + PbS = 2Pb + 2SO2
C + CO2 = 2CO
PbS + Fe = Pb + FeS
PbSO4 + Na2CO3 = PbO + Na2SO4 + CO2
PbS + Na2CO3 + CO = Pb + Na2S + 2CO2
Na2SO4 + 2C = Na2S + 2 CO2
RAFINACJA:
-Cu - S Pb + S = PbS PbS + Cu = CuS + Pb
-As, Sn, Sb -O2, NaOH, NaNO3
Znc + 1 O2 = ZnO
Sn + O2 = SnO2
Pbc + 1 O2 = PbO
PbO + Zn = ZnO + Pb
PbO + Sn = SnO + Pb
2 PbO + Sn = SnO2 + Pb
4 As + 6 PbO = As4O6 + 6 Pb
2 As + 6 PbO = As2O3*3PbO + 3 Pb
4As +3O2 = 2As2O3
4As +3O2 = As4O6
4As +5O2 = 2As2O5
- Au - Zn - Zn - O2 - Bi - CaMg ALUMINIUM Metoda Bayera:
Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+H2O
Kalcynacja:
2Al(OH)3=Al2O3+3H2O
Elektroliza aluminium:
K: Al3+ +3e=Al
A: 2AlO33- =Al2O3+3/2O2+6e
Elektrorafinacja:
K: Al3+ +3e=Al
A: Al=Al3+ +3e
CYNK ZnS + 3/2O2 = ZnO + SO2
ZnO + SO3 = ZnSO4
ZnS + 3ZnSO4 = 4ZnO + 4SO2
Piec szybowy:
CO + ZnO = CO2 + Zn
CO2 + C = 2CO Ługowanie: MeO + 2H2+ = Me2+ + H2O
2Me + 4H+ + 2O2 = 2Me2+ + 2H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O
FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O
4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 = 2Fe2(SO4)3 + 2H2O
PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O
CdO + H2SO4 = CdSO4 + H2O
As2O3 + 3H2SO4 = As2(SO4)3 + 3H2O
Sb2O3 + 3H2SO4 = Sb2(SO4)3 + 3H2O
CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O
MgO + H2SO4 = MgSO4 +H2O


(…)

… + 2H2+ = Me2+ + H2O
2Me + 4H+ + 2O2 = 2Me2+ + 2H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O
FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O
4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 = 2Fe2(SO4)3 + 2H2O
PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O
CdO + H2SO4 = CdSO4 + H2O
As2O3 + 3H2SO4 = As2(SO4)3 + 3H2O
Sb2O3 + 3H2SO4 = Sb2(SO4)3 + 3H2O
CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O
MgO + H2SO4 = MgSO4 +H2O
Cementacja:
Z2Me1(z1+) + z1Me2=z2Me1+z1Me2(z2+)
Hydrometalurgia cynku:
ZnO + H2SO4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz