Ołów - definicja, właściwości, otrzymywanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ołów - definicja, właściwości, otrzymywanie - strona 1 Ołów - definicja, właściwości, otrzymywanie - strona 2 Ołów - definicja, właściwości, otrzymywanie - strona 3

Fragment notatki:


  1 Ołów (Pb,  łac.  plumbum )  należy do  najbardziej znanych  metali,  nie jest jednak  pierwiastkiem  bardzo  rozpowszechnionym  na  Ziemi,  występuje  w  skorupie  ziemskiej w ilości 0,6 ppm. Najważniejszymi minerałami ołowiu są [1]:  •  galena  PbS  •  anglezyt  PbSO 4  •  ceruzyt  PbCO 3  •  piromorfit  Pb 5(PO4)3Cl  •  mimetezyt  Pb 5(AsO4)3Cl  Ołów  jest  jednym  z  najczęściej  użytkowanych  metali  w  historii  ludzkości,  stosowany  co  najmniej  od  7000  lat.  W  Polsce  srebronośne  rudy  ołowiu  były  eksploatowane od czasów średniowiecza w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i  w Zagłębiu  (okolice Tarnowskich Gór, Olkusza, potem Chrzanowa  i  Bytomia).  Do  połowy  ubiegłego  stulecia  ołów  był  jednym  z  najważniejszych  metali,  obecnie  jego  rola  trochę  zmalała.  W  połowie  lat  90.  pierwiastek  ten  znajdował  się  na  8  miejscu  wśród  metali,  zarówno  pod  względem  ilości  w  urobku  górniczym  (  udział  27%),  jak  również  pod  względem  wartości  produkcji  górniczej  (udział  1,7%)  [2].  Istotne  znaczenie  z  punktu  widzenia  ekonomiki  produkcji  ołowiu  ma  cykliczność  jego  obiegu  w  gospodarce,  która  wynika  z  możliwości  odzysku  pierwiastka  ze  źródeł  wtórnych,  przede  wszystkim  złomu.  Jednak  nadal  podstawową  rolę  w  jego  pozyskiwaniu  odgrywają  źródła  pierwotne, na ogół rudy o charakterze polimetalicznym: Pb – Zn – Ag – Cu [3].  Pb  można  również  odzyskać  ze  złomowanych  baterii  samochodowych.  Recykling  akumulatorów  ołowiowych  ma  ogromne  znaczenie  zarówno  dla  ochrony  środowiska,  jak  i  odzysku  cennych  surowców  wtórnych.  Niezagospodarowane  akumulatory,  znajdujące  się  we  wraku  samochodu,  na  placach zakładów, bądź  na składowisku odpadów, wprowadzają  do środowiska  bardzo niebezpieczne związki ołowiu, kwas siarkowy, tworzywa sztuczne i inne  materiały. Dlatego dużą wagę przykłada się do coraz lepszych  metod wtórnego  odzyskiwania tego surowca.   PDF stworzony przez wersj ę demonstracyjną pdfFactor y www.pdffactory.pl/   2 W  Polsce  istnieją  dwa  zakłady  zajmujące  się  odzyskiem  ołowiu  z  ze  złomu akumulatorowego. Są to  Zakłady „Orzeł Biały” w  Bytomiu  i „Baterpol”  Sp.  z  o.o.  w  Świętochłowicach.  Obie  firmy  stworzyły  sieci  zbierania  zużytych  akumulatorów, a także oferują kwasoodporne pojemniki do transportu odpadów. 

(…)

… polisiarczkowych (jako środek utwardzający).
Tetraetyloołów Pb(C2H5)4 był stosowany jako środek podnoszący liczbę oktanów
benzyn silnikowych. Jednak był on głównym sprawcą emisji tlenków ołowiu
atmosfery w postaci aerozolu i dlatego w ostatnich czasach dodatek tetraetyloołowiu w
paliwach został praktycznie wyeliminowany. Ołów jest dodatkiem stopowym w
licznych stopach. Stopy ołowiu z cyną i antymonem są używane…
… + CO
PbSO4 + 4C = PbS + 4CO
PbSO4 + PbS = 2Pb + 2SO2
C + CO2 = 2CO
13
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/
Reakcja strącania ołowiu żelazem:
PbS + Fe = Pb + FeS
Reakcja z węglanem sodu:
PbSO4 + Na2CO3 = PbO + Na2SO4 + CO2
PbS + Na2CO3 + CO = Pb + Na2S + 2CO2
reakcje wtórne:
Na2SO4 + 2C = Na2S + 2 CO2
Ad. e) Otrzymywanie ołowiu w procesie QSL
Wsadem w procesie jest granulat…
… oraz powstających odpadów w procesie
otrzymywania ołowiu.
5.1. Emisja zanieczyszczeń.
W trakcie pracy linii technologicznej z procesu rozdrabniania i segregacji
złomu akumulatorowego oraz z produkcji ołowiu do atmosfery emitowane są
zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu, pył, ołów, miedź,
kadm, cynk, antymon, żelazo, chrom, arsen, chlor, fluor, benzen, tlenek węgla,
oraz
węgiel
organiczny.[7…

atmosfery w postaci aerozolu i dlatego w ostatnich czasach dodatek tetraetyloołowiu w
paliwach został praktycznie wyeliminowany. Ołów jest dodatkiem stopowym w
licznych stopach. Stopy ołowiu z cyną i antymonem są używane jako stopy
łożyskowe. Z innych stopów ołowiu należy wymienić: stopy drukarskie; lutowia
twarde; ołów twardy: stopy do wyrobu śrutu strzeleckiego orz brąz ołowiowy [1, 2, 6].
2.4…
… są głównym źródłem wtórnego ołowiu.
Typowy jego skład jest podany w tabeli nr.2 poniżej.[6]
Składnik
[% wagowe]
Składniki ołowiowe (stop), (siatka,
25 - 30
bieguny)
Pasta elektrodowa
35 - 45
(drobne cząsteczki tlenku ołowiawego i
siarczanu ołowiawego)
Kwas siarkowy (10 - 20% H2 SO4)
10 - 15
Polipropylen
4-8
Inne plastyki (PCW, PE, itd.)
2-7
Ebonit
1-3
Inne materiały (szkło)
<0,5
Tabela nr.2 Skład typowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz