Maszynoznawstwo i Automatyka - strona 2

note /search

Badanie automatyki samoczynnego zalaczania rezerwy jawnej z

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

1.Cel wiczenia. Celem wiczenia jest zapoznanie si z budow i zasad dziaania przekaŸnika do samoczynnego zaczania rezerwy (SZR) typu RZR-1 oraz automatyki SZR jawnej wrozdzielni œredniego napicia z wykorzystaniem tego przekaŸnika. 2. Tabele z wynikami pomiarw i wartoœciami obliczonymi. a) czon podn...

Badanie kaskady zaworowej

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

I. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest wyznaczenie charakterystyk mechanicznych i poznanie wasnoœci regulacyjnych kaskady asynchronicznej. II. Maszyny wykorzystane w wiczeniu. - silnik pierœcieniowy pracujcy jako silnik gwny n=690 [obr/min] U=220...

Badanie komponentu przeciazeniowego i zwarciowego zespolu ZL

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Cel wiczenia. Zapoznanie si z budow, zasad dziaania i metod badania komponentu nadmiarowo-prdowego czasowego oraz nadmiarowo-prdowego zwocznego zespou ZL-11. Tabele z wynikami pomiarw i obliczeniami. a) komponent przecieniowy Ir nast Ir1 Ir2 Ir3 Ir Ip1 Ip2 Ip2 Ip Kp DIr RIp A A A A A ...

Badanie przekaznika odleglosciowego RD10 za pomoca aparatu k

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest zapoznanie si z budow, zasad dziaania i zasad dziaania i zachowaniem si przekaŸnika RD10 w ukadzie w przypadku rnych zwar w rnych strefach jego dziaania, oraz z praktycznymi metodami doboru nastawie wartoœci rozruchowych zabezpieczenia. 2. Tabele pomiarowe. prd...

Mechanizm strugarki

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Wstęp. Aby mechanizm strugarki poprawnie działał muszą być spełnione warunki GRASHOFA dla strugarki: 14 (11+12) oraz 11 12 dodatkowo musi być spełniona zależność warunkująca poprawne działanie mechanizmu: 16 14 oraz (14 + 15)*cos= 16. St...

Regulacja trójpołożeniowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2149

REGULACJA TRÓJPOŁORZENIOEWA Jednymi z najtańszych i bardzo popularnych elementów, które można wykorzystać jako regulatory przy budowie zamkniętych układów automatyki, są przekaźniki trójpołożeniowe. Istotną ich cechą jest to, że sygnał wyjściowy może mieć tylko trzy różne wartości.

Regulacja trójpołożeniowa - opis

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

REGULACJA TRÓJPOŁORZENIOEWA Jednymi z najtańszych i bardzo popularnych elementów, które można wykorzystać jako regulatory przy budowie zamkniętych układów automatyki, są przekaźniki trójpołożeniowe. Istotną ich cechą jest to, że sygnał wyjściowy może mieć tylko trzy różne wartości. Układy automaty...

Silnik komutatorowy pradu przemiennego typu SCHRAGE-RICHTERA

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

I. CEL WICZENIA. Poznanie szczegw konstrukcyjnych, zasady dziaania oraz waœciwoœci eksploatacyjnych silnika na podstawie ogldzin i wyznaczonych wybranych charakterystyk. Przeprowadzenie analizy porwnawczej silnika Schrage - Richtera z innymi znanymi typami silnikw. II. PRZEBIEG POMIARW. 1. Dane z...