Badanie automatyki samoczynnego zalaczania rezerwy jawnej z

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 273
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie automatyki samoczynnego zalaczania rezerwy jawnej z - strona 1 Badanie automatyki samoczynnego zalaczania rezerwy jawnej z - strona 2 Badanie automatyki samoczynnego zalaczania rezerwy jawnej z - strona 3

Fragment notatki:

1.Cel wiczenia.
Celem wiczenia jest zapoznanie si z budow i zasad dziaania przekaŸnika do samoczynnego zaczania rezerwy (SZR) typu RZR-1 oraz automatyki SZR jawnej wrozdzielni œredniego napicia z wykorzystaniem tego przekaŸnika.
2. Tabele z wynikami pomiarw i wartoœciami obliczonymi.
a) czon podnapiciowy
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
%
%
20
17,31717
16,8
16,8
16,97
17,5
17,6
17,9
17,67
1,04
-15,2
2,5
25
22,6
22,1
22,3
22,33
22,7
22,7
23,2
22,87
1,02
-10,7
2,0
30
28,2
28,3
28,4
28,30
28,6
28,5
28,5
28,53
1,01
-5,67
0,67
35
34,5
34,4
34,6
34,50
34,6
34,4
34,3
34,43
1,00
-1,43
0,57
40
40,2
40,3
41,0
40,50
40,6
41,0
40,7
40,77
1,01
1,25
2,0
45
46,0
45,8
46,1
45,97
46,3
46,5
46,0
46,27
1,01
2,16
0,67
50
52,0
51,2
51,7
51,63
51,6
51,4
51,7
51,57
1,00
3,26
1,60
Obliczenia dokonano na podstawie wzorw:
uchyb wzgldny nastawienia
rozrzut wzgldny
wspczynnik powrotu czonu podnapiciowego
gdzie: , - œrednia arytmetyczna napicia rozruchu i powrotu;
- nastawiona wartoœ napicia rozruchu; , - najwiksza oraz najmniejsza pomierzona wartoœ napicia rozruchu przy okreœlonej wartoœci nastawionej napicia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz