Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego - strona 1 Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego - strona 2 Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego - strona 3

Fragment notatki:

CEL WICZENIA. Zapoznanie si z praktycznymi metodami regulacji prdkoœci obrotowej
silnikw szeregowych prdu staego.
II. PARAMETRY MASZYN PRDU STAEGO WYKORZYSTANYCH W WICZENIU.
( Silnik szeregowy prdu staego oraz prdnica prdu staego, stanowica obcienie silnika).
- silnik szeregowy : P=0,7 [kW] ; U=110 [V] ; I=8,84 [A] ; nn=1500 [obr/min] ; nmax=3000 [obr/min]
- prdnica : P=1,3 [kW] ; U=220 [V] ; I=7,4 [A] ; nn=3000 [obr/min] ; If=0,28 [A]
PRZEBIEG WICZENIA.
Ze wzoru na prdkoœ obrotow silnika szeregowego wynikaj sposoby regulacji prdkoœci obrotowej :
przez zmian napicia zasilajcego,
przez wczenie w obwd gwny dodatkowej rezystancji,
przez zmian wartoœci strumienia magnetycznego gwnego.
1.Zmiana rezystancji szeregowej obwodu wzbudzenia (przy staym obcieniu). U=110 V
silnik prdnica
If=It Ib If U
[A]
[A]
[A]
[V]
3.4
0.4
0.27
230
3.7
0.9
0.27
245
4.1
1.65
0.27
258
4.15
1.7
0.27
270
Rys.1. Wykres przedstawiajcy zalenoœ n=f(I) dla rnych wartoœci rezystancji wczonej szere-
gowo w obwd stojana.
2.Zmiana rezystancji obcienia (zmiana wielkoœci strumienia).
U=110V
silnik prdnica
If Ib If U
[A]
[A]
[A]
[V]
4.1
1.65
0.255
260
4.4
1.80
0.258
238
5.0
2.00
0.253
215
5.6
2.30
0.254
190
5.9
2.40
0.253
176
6.2
2.50
0.253
170
3.Zmiana wartoœci napicia zasilania.
U=90V
silnik prdnica


(…)


2.50
0.245
155
U=110V
silnik prdnica
If Ib If U
[A]
[A]
[A]
[V]
4.1
1.65
0.255
260
4.4
1.80
0.258
238
5.0
2.00
0.253
215
5.6
2.30
0.254
190
5.9
2.40
0.253
176
6.2
2.50
0.253
170
IV.POMIAR REZYSTANCJI OBWODU TWORNIKA
Z pomiaru rezystancji obwodu twornika uzyskaliœmy nastpujc jej wartoœ :
R=0.83W
V.WNIOSKI
Jak wskazuje sama nazwa silnik szeregowy to silnik, ktrego uzwojenie wzbudzenia poczone jest w szereg z uzwojeniem wirnika i uzwojeniami biegunw pomocniczych. Prd wirnika jest wic jednoczeœnie prdem wzbudzajcym i prdem pobieranym z sieci I=Ia=Iw. Podobnie jak w silnikach bocznikowych prdu staego, przy regulacji prdkoœci obrotowej silnika szeregowego posugujemy si wszystkimi trzema podstawowymi rodzinami ch-k mechanicznych silnika. Moemy mwi o regulacji prdkoœci obrotowej przez wczenie w obwd gwny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz