Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie - strona 2

Zasady projektowania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Zasady projektowania. 1) Zasada rozpoznania potrzeby (projektowanie wymaga pełnego zrozumienia potrzeby i sformułowania jej odpowiednio do celów projektowych). 2) Zasada niezbędnej pewności projektowej (należy tak wykonać proces projektowania, aby najskuteczniejszą drogę przejść od stanu niepew...

Dokumentacja techniczna budowlana

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2793

Roman Rybak. Notatka składa się z 1 strony. Stopnie dokładności na rysunkach architektoniczno - budowlanych: Pierwszy stopień - podziałka 1 : 100 (mniej szczegółowe opracowanie rysunku przedstawiające obiekt w ujęciu s...

Połączenia elektryczne i zabezpieczenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

Roman Rybak. Notatka składa się z 4 stron. Działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego normalny stan pracy: Rezystancja zewnętrzna naskórka : ok. 100 k Ὠ Rezystancja wewnętrzna (ciała człowieka): ok. 1 k Ὠ Prawo Ohma: I r = Rn dąży do 0 - pot człowieka jest bardzo dobrym elektrolitem. I faza prz...

Projektowanie instalacji eketrycznych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Roman Rybak. Notatka składa się z 1 strony. PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mieszkaniowe i biurowe instalacja elektryczne odbiorcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny charakteryzować się następującymi wa...

Projektowanie obiektów i procesów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

Roman Rybak. Notatka składa się z 4 stron. ISTOTA PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE - (wg definicji prakseologicznej) działanie złożone, wielopodmiotowe, przeprowadzone zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany przy pomocy specjalnych metod. Przedmiotem zarządzania przedsięwzi...

Analogie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Analogie Szukanie analogii polega na wykrywaniu podobieństwa miedzy różnymi elementami ze względu na ich własności które są abstraktami. Współczesna psychologia uznaje analogię jako fundamentalną formę myślenia. Szukanie i formułowanie analogii jest podstawowym operatorem synektyki. Analogię trakt...

Bazy danych w projektowaniu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

Bazy danych w projektowaniu Baza danych- to zestaw uporządkowanych informacji przechowywanych w stałej pamięci komputera. Główne funkcje baz danych (implementacje) w przemyśle to: a)obszar zarządzania przedsiębiorstwem, w tym produkcją. Systemy: MRP II/ERP, PPC, tryb on-line b)obszar zarządzania tec...

Charakterystyka elementów składowych dzia_łania projektowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Charakterystyka elementów składowych działania projektowego. Zadania projektowe określają główne wymagania stawiane przedmiotowi projektowanemu oraz istniejące ograniczenia, a niekiedy także i wymagania podmiotowi projektującemu. Powinno ono tak być ujęte, aby stworzyć podmiotowi projektowanemu war...

Dekompozycja w projektowaniu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Dekompozycja w projektowaniu Struktura dekompozycyjna. Umożliwia podział zadań na autonomiczne zadania o mniejszym zakresie, które mogą być wykonywane przez różnych projektantów. Można stwierdzić że korzystając z 3 podstawowych struktur pokazanych w tej pracy, można zbudować pełny opis działań w ka...

Gra ze słowami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Gra ze słowami Współcześni badacze (np. Mc Luhan. Chomskij zgodnie wskazują podstawową rolę języka (semantyki słów. gramatyk,, », procesie rozumienia otaczającego nas świata. Nasze wyobrażenia o tym. co jest i co może być (co projektujemy) zależą od użytych słów do nazwania i opisu rzeczy. Zatem o...