Charakterystyka elementów składowych dzia_łania projektowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka elementów składowych dzia_łania projektowego - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka elementów składowych działania projektowego.
Zadania projektowe określają główne wymagania stawiane przedmiotowi projektowanemu oraz istniejące ograniczenia, a niekiedy także i wymagania podmiotowi projektującemu. Powinno ono tak być ujęte, aby stworzyć podmiotowi projektowanemu warunki początkowe niezbędne do podjęcia procesu projektowania, np podanie warunków stropowych i spągowych, grubość pokładu, kąt nachylenia, twardość węgla.
Podmiotem projektującym może być projektant lub zespól projektantów. Praca zespołowa może być ze względu na dużą pracochłonność projektu, ograniczony czas przeznaczony na projektowanie oraz ze względu na charakter projektu wymagający współudziału projektantów różnych specjalności. Praca projektowa ma charakter procesu wytwórczego, w którym własności podmiotu (cechy indywidualne, np. twórcze oraz rozporządzalna wiedza i doświadczenie) przy właściwym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi w danych warunkach zmierzają do zawarcia w wytworze projektowania wzoru, przedmiotu projektowanego o właściwościach odpowiadających wymaganiom ustalonym w zadaniu projektowym. Wytworem projektowania jest projekt przedstawiony w postaci dokumentacji projektowej. Powinien on spełniać wymagania określone w zadaniu projektowym, a dotyczące przedmiotu projektowanego. Im bardziej wyspecyfikowane będzie zadanie projektowe tym mniej swobody ma podmiot projektujący w kształtowaniu przedmiotu projektowanego w drodze projektowania. Odpowiednio - przy mniej szczegółowym wyspecjalizowaniu zadania projektowego - zwiększ się potrzeba oparcia przydatności podmiotu na standardach projektowanych i standardach oceny (np. takich jak wydobycie wydajność, koszt jednostkowy, i inne).
Narzędzia projektowania to wszelkiego rodzaju urządzenia z których korzysta się w procesie projektowania urządzeń, takich jak stoły kreślarskie, arytmometry, nomogramy, wykresy, katalogi, normatywy itd. - w miarę mechanizacji pojawiają się nowe coraz bardziej złożone narzędzia i maszyny, a szczególnie elektroniczna technika obliczeniowa, maszyny analogowe itd. Przedmiot projektowany powstaje po wykonaniu tj. zrealizowaniu fizycznym wytworu projektowania przy użyciu odpowiednich środków. Jeśli w wyniku procesu realizacji fizycznej wystąpią odchylenia od treści projektu, to przedmiot projektowany będzie się różnic od swego wzoru określonego w wytworze projektowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz