Kinematyka

note /search

Kinematyka - ćwiczenia 14

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673

Ćwiczenia 14. Twierdzenie Koeniga (a) - 55 - Przykład 53 Jednorodny krążek kołowy o masie m = 22 kg i promieniu r = 0.35 m obraca się wokół swej osi geometrycznej ze stałą prędkością kątową, wykonując n = 10 obr/s. Wyznaczyć energią kinety...

Ćwiczenia 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1834

Ćwiczenia 3 - 11- Przykład 11 Wyznaczyć prędkość i przyspieszenie punktu, oraz promień krzywizny toru punktu, jeżeli równania ruchu punktu mają postać. (11.1) Rozwiązanie składowe prędkości: (11.2) prędkość: składowe przyspieszenia: ; ; przyspieszenie: przyspieszenie styczne do toru: przyspiesz...

Ćwiczenie 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

Przykład 15 - 14 - Końce sztywnego pręta AB mogą ślizgać się po dwóch leżących w jednej płaszczyźnie prostych, przecinających się pod kątem β = 41 0 . Należy wyznaczyć chwilową prędkość końca B pręta w położeniu określonym kątem α = 17.5 0 mierzonym tak jak na rys.15, jeśli wiadomo, że w rozpatrywa...

Ćwiczenie 5

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

Ćwiczenie 5 - 19 - Przykład 19 Dany jest ostrosłup o podstawie kwadratowej obracającej się dookoła krawędzi 0E z prędkością kątową ω = 5t s -1 (rys.19). Punkt M wyruszył z wierzchołka ...

Ćwiczenia 7

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Ćwiczenia 7 - 25 - Przykład 25 Na końcu wału 0 wału 0 1 0 obracającego się wokół pionowej osi 0 1 z ze stałą prędkością kątową ω 0 = 12 rad/s, osadzony jest obrotowo krążek o promieniu równym R = 11 cm (rys.25). Krążek ten toczy się bez poślizgu po poziomej płaszczyźnie. Należy wyznaczyć chwilową ...

Kinematyka - wykład 1

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2632

Wykład 1 Literatura między innymi: 1. Jan Misiak Mechanika Techniczna t. 2 WNT 2. Jerzy Leyko Mechanika Ogólna t. 1 i t. 2, PWN 3. L. M. Laudański Mechanika porządkiem geometrycznym wyłożona t. 1 WPW 4. E. Antoniuk Zadania z mechaniki ogólnej t.2 WPW itd. Mechanika jest działem fizyki zajmującym si...

Kinematyka - wyk

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1540

Wykład 2 Przyśpieszenie punktu z A 1 V 1 A V V 1 dV dt y x V Rys.17 Δ V = V 1 - V (21) a śr przyśpieszenie średnie Przyśpieszenie punktu równe jest granicy, do której dąży stosunek przyrostu geometrycznego prędkości do przyrostu czasu, gdy ten ostatni przyrost dąży do zera. (22) W układzie prostoką...

Kinematyka - wykład 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1456

wykład 3 Ruch krzywoliniowy Krzywa płaska M τ V Δ s M 1 n Δ * ρ 0 0 1 Rys.23 Ruch krzywoliniowy punktu po płaszczyźnie średnia krzywizna (34) krzywizna toru w punkcie (35) promień krzywizny (36) Krzywa przestrzenna pł. normalna pł. prostująca pł. ściśle styczna b τ styczna krzywa n przestrzenna no...

Kinematyka - wykład 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

Wykład 4 Ruch ciała sztywnego Opis położenia ciała sztywnego. Stopnie swiobody Patrz Jan Misiak tom 2, strona 50 ciało sztywne zbiór punktów których wzajemne odległości są stałe Ruch ciała sztywnego w przestrzeni jest jednoznacznie określony przez równania ruchu trzech punktów nie leżących na jedn...

Kinematyka - wykład 7

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

Wykład 7 Przyśpieszenie dowolnego punktu B pręta AB poruszającego się ruchem płaskim, jest równe sumie geometrycznej przyśpieszenia dowolnie obranego punktu A oraz przyśpieszenia punktu B wynikającego z obrotu względem punktu A. Ruch kulisty ciała sztywn ego Ruchem kulistym ciała sztywnego nazywam...