Ćwiczenie 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenie 4 - strona 1 Ćwiczenie 4 - strona 2 Ćwiczenie 4 - strona 3

Fragment notatki:

Przykład 15 - 14 - Końce sztywnego pręta AB mogą ślizgać się po dwóch leżących w jednej płaszczyźnie prostych, przecinających się pod kątem β = 41 0 . Należy wyznaczyć chwilową prędkość końca B pręta w położeniu określonym kątem α = 17.5 0 mierzonym tak jak na rys.15, jeśli wiadomo, że w rozpatrywanej chwili prędkość końca A równa jest V A = 3 m/s.
B β 0 α A V A Rys.15
Rozwiązanie B V B cos(β- α ) V B β- α β 0 α A V A Rys.15.1
V A cos α Z warunku że:
Przykład 16 Przedstawiony na rysunku 16 mechanizm składa się z trzech sztywnych prętów połączonych ze sobą przegubowo w punktach A i B . Pręt 0 1 A obraca się wokół nieruchomego punktu 0 1 , a pręt 0 2 B wokół punktu 0 2 , przy czym osie wszystkich punktów pozostają w jednej płaszczyźnie. Należy wyznaczyć prędkość punktu B w chwili, gdy pręty zajmują położenie jak na rysunku, jeżeli wiadomo, że prędkość końca A pręta 0 1 A wynosi V A = 7 m/s.
Rozwiązanie - 15 - V A α A = 0 A 90 0 30 0 60 0 α B B V B 90 0 60 0 60 0 0 1 0 2 Rys.16
Z warunku że: ; (16.1)
niewiadomy kąt α B określamy z warunku że suma kątów w czworoboku równa się 360 0 czyli ; Wstawiając α B do (16.1) Przykład 17 Pręt AB o długości

(…)

…: (17.2)
z twierdzenia Snelliusa: wstawiamy 0B2 do (17.2)
(17.3)
; oznaczmy: ;
; wstawiamy a, b i c do (17.3) otrzymujemy: (17.4)
- 17 -
rozwiązanie równania (17.4)
Wyznaczenie prędkości VB ze wzoru (17.1)
Odpowiedz:
dla t = 0; s = 0; VB = VAcosβ =3 m/s cos410 = 2,26 m/s
dla ; Przykład 18
Znając równanie ruchu postępowego prostoliniowego bryły A w postaci s = 8 + 20t2 m (rys.18) wyznaczyć w ruchu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz