Kinematyka - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - wykład 1 - strona 1 Kinematyka - wykład 1 - strona 2 Kinematyka - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 Literatura między innymi: 1. Jan Misiak Mechanika Techniczna t. 2 WNT 2. Jerzy Leyko Mechanika Ogólna t. 1 i t. 2, PWN 3. L. M. Laudański Mechanika porządkiem geometrycznym wyłożona t. 1 WPW 4. E. Antoniuk Zadania z mechaniki ogólnej t.2 WPW itd. Mechanika jest działem fizyki zajmującym się badaniem ruchu ciał materialnych. Mechanika ogólna , zwana również mechaniką teoretyczną , zajmuje się ustaleniem ogólnych praw ruchu ciał materialnych oraz zastosowaniem tych praw do pewnych wyidealizowanych schematów ciał rzeczywistych jakimi są punkt materialny oraz ciało doskonale sztywne. Mechanikę ogólną dzielimy na dwa zasadnicze działy: kinematykę i dynamikę . Kinematyka zajmuje się badaniem ilościowym ruchu ciał niezależnie od czynników fizycznych wywołujących ruch, jest więc pewnego rodzaju geometrią ruchu w czasie. Dynamika rozpatruje ruch ciał materialnych w zależności od sił działających na te ciała. Ciało doskonale sztywne stanowi przybliżony model ciała stałego i wystarczy dla rozwiązania niektórych ważnych dla zastosowań przypadków ruchu i równowagi. Hydromechanika gałąź mechaniki zajmująca się badaniem ruchu cieczy. Aeromechanika gałąź mechaniki zajmująca się badaniem ruchu gazów. Pierwsze podstawy kinematyki i dynamiki zostały stworzone przez Galileusza (1564-1642), a następnie przez Newtona (1642-1772). Ruchem ciała nazywamy zachodzącą w czasie zmianę jego położenia względem innego ciała, które umownie przyjmujemy za nieruchome. Układ związany z ciąłem nieruchomym nazywamy układem odniesienia . Z powyższego wynika, że przed przystąpieniem do badania ruchu jakiegoś ciała należy najpierw ustalić, względem jakiego innego ciała ruch te będziemy badali. Przestrzeń, w której w ten sposób określamy położenie punktów, nosi nazwę przestrzeni Euklidesa . satelita z S ziemia y S x S Rys.1 z satelita y ziemia x Rys.2 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz