Higiena i technologia przetwórstwa

note /search

Badanie organoleptyczne ryb i przetworów rybnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2352

Ćwiczenie: Badanie organoleptyczne ryb i przetworów rybnych    CECHY RYBY ŚWIEśEJ:    •  woń skóry swoista, skóra błyszcząca i gładka,  •  łuski połyskujące i mocno osadzone,   •  oko nieuszkodzone, błyszczące, wypukłe, rogówka przeźroczysta, tę...

Badanie trwałości konserw

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1869

Ćwiczenie: Badanie laboratoryjne konserw mięsnych    BADANIE TRWAŁOŚCI KONSERW METODĄ TERMOSTATOWĄ    1.  Konserwy sterylizowane- temp. 37 0±10C  •  Konserwy o masie brutto do 1 kg- 7 dób (168 h)  •  Konserwy o masie brutto ↑1 kg- 10 dób (240 h)    2.  Konserwy mięsne sterylizowane na rynki tropi...

Higiena i technologia produkcji konserw

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5824

Ć wiczenie: Higiena i technologia produkcji konserw    KONSERWA MI Ę SNA - Mięso lub wyroby mięsne ogrzane w  wystarczającym stopniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach,  mogące być przechowywane przez dłuŜszy czas .    Podział konserw:    1. ...

Mikrobiologiczne badania ilościowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

    Ćwiczenie: Mikrobiologiczne badania ilościowe    Pobór materiału i przygotowanie do posiewu -Metoda tamponowa:  Stosowana do oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego duŜych powierzchni:   kadzie fermentacyjne,    beczki,    kontenery  oraz powierzchni wewnętrznych:   przewodów, zaworów, uszc...

Poubojowe przemiany mięsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2303

Poubojowe przemiany mięsa:     Przemiany węglowodanów :     - beztlenowy metabolizm glikogenu do kwasu mlekowego  -zakwaszenie mięsa z pH 7.3 – 7.5 do pH 5.4 (zakwaszenie końcowe)  - unieczynnienie enzymów glikolitycznych     Zakwaszenie końcowe zaleŜy od:    gatunku zwierzęcia (spadek pH przebie...

Produkcja mleka spożywczego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

1 Produkcja mleka  spo ywczego – wymagania  weterynaryjne dla zakładu Higiena w zakładzie • powierzchnie robocze o wielkości odpowiedniej  do wielkości produkcji,  • zapewniające higieniczne warunki produkcji, • rozkład pomieszczeń zapobiega zanieczyszczeniu  mleka i produktów mlecznych, • produk...

Skład chemiczny mięsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1764

Skład chemiczny mięsa:    Woda:    - Zawartość wody w mięsie waha się w granicach 65 – 80% i w 90% zawarta jest we włóknach  mięśniowych.    Wodę w mięśniach utrzymują białka.    Ze względu na rodzaj sił utrzymujących wodę w mięsie moŜna ją zróŜnicować na hydratacyjną i  strukturalną.    Białko: ...

System HACCP w produkcji żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694

Ćwiczenie: SYSTEM HACCP W PRODUKCJI śYWNOŚCI    AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE śYWNOŚCI I SYSTEMU HACCP:   Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa  Ŝywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństw...

Technologia i higiena uboju drobiu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3682

Ć wiczenie: Technologia i higiena uboju drobiu    Etapy uboju drobiu:      Oszałamianie (80-130 V, czas 3-6 sek, 40-50 mA)  |  Wykrwawianie (ok.3 min.)  |  Oparzanie wodą (półoparzanie: 52 oC i 3 min- brojlery,  łagodne: 55-60 oC i 1 min- kury, silne: 65-68oC i 0,5-1 min.-  wodny);     |  Skubani...