Diagnostyka laboratoryjna - strona 2

note /search

Ó1-Antytrypsyna

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

α1-Antytrypsyna Główny składnik α1-globulin, najsilniejszy inhibitor proteaz, (90% aktywności antytrypsynowej osocza). Fenotyp „MM” najczęstszy, o najsilniejszej aktywności antyproteazowej, „MZ” lub „MS” obniżona aktywność („ZZ” 15% akt., „Pi” brak aktywności” Przeciwstawia się enzymom proteolity...

Zaburzenia biosyntezy przeciwciał

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Zaburzenia biosyntezy przeciwciał Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X, występuje we wczesnym dojrzewaniu limfocytów B (brak komórek, migdałków, węzły chłonne słabo rozwinięte), chorują chłopcy. Pospolity zmienny NO - zaburzenia funk...

Analityka kliniczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

Analityka kliniczna Wykorzystuje wyniki badań laboratoryjnych w praktyce klinicznej oceniając stan zdrowia pacjenta. Korzystając z wyników diagnostyki laboratoryjnej

Błędy analityczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2058

Błędy analityczne Błędy organizacyjne- kontrola zewnątrzlaboratoryjna i wewnątrzlaboratoryjna (BHP) błędy dokładności, precyzji i czułości- wiarygodność wyników Wiarygodność wyniku jest miarą zgodności z wartością rzeczywistą Swoistość metody- specyficzność analityczna wobec oznaczanego składni...

Białka układu dopełniacza

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Białka układu dopełniacza Około 20 białek, które w kaskadzie ulegają aktywacji przez proteolizę Aktywatorami są kompleksy immunoglobulin IgG i IgM oraz CRP z

Nabyte przyczyny niedoboru białek

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Nabyte przyczyny niedoboru białek Uszkodzenie narządów produkujących białka (uszkodzenie wątroby, układu siateczkowo-śródbłonkowego). Niedostateczne dostarczanie białek organizmowi (głód, zaburzenia wchłaniania aminokwasów). Utrata białek z ustroju (

Niedobory białkowe

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Niedobory białkowe Genetycznie uwarunkowane: przebiegające z obniżeniem lub brakiem frakcji białkowej Nabyte: zahamowanie syntezy lub nadmierna utrata białek Dysproteinemie fizjologiczne Noworodki: ¯ (umiarkowany) albuminy, a1-antytrypsyna, a1-lipoproteiny, ¯ (o ok. 1/3) prealbuminy, a1-kwaśna ...

Albumina - Białka

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Albumina Albumina: białko globularne o masie cząsteczkowej 66 kDa. Syntetyzowana w wątrobie (czynnikiem regulującym ciśnienie onkotyczne działające poprzez onkoreceptory ło...

Funkcje biologiczne białek

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

Funkcje biologiczne białek kontrola dystrybucji płynów - różnica stężeń białek osocza w naczyniach i płynie śródmiąższowym jest czynnikiem regulującym objętość przestrzeni wewnątrznaczyniowej enzymy, regulatory enzymów białka odpornościowe - immunoglobuliny (swoista), białka