Błędy analityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błędy analityczne - strona 1 Błędy analityczne - strona 2

Fragment notatki:

Błędy analityczne
Błędy organizacyjne- kontrola zewnątrzlaboratoryjna i wewnątrzlaboratoryjna (BHP)
błędy dokładności, precyzji i czułości- wiarygodność wyników
Wiarygodność wyniku jest miarą zgodności z wartością rzeczywistą
Swoistość metody- specyficzność analityczna wobec oznaczanego składnika (antygen- przeciwciało, aminokwas+ALT= pirogronian)
Dokładność metody- zgodność uzyskanych wyników z wartością rzeczywistą tj referencyjną (obiektywnie istniejącą)
Precyzja metody- jej powtarzalność tj rozrzut uzyskanych wyników z tego samego materiału
Czułość metody- najmniejsza ilość badanego składnika, którą można oznaczyć w próbce materiału biologicznego. Jest uwarunkowana dokładnością i precyzją
Błąd systematyczny (błąd dokładności)
Jeżeli wyniki pomiarów wykonanych ta samą metodą różnią się o stałą wielkość od wartości prawdziwej (referencyjnej)
Najczęściej jest on wynikiem braku swoistości metody
Kryteria dopuszczalności błędu
Błąd dopuszczalny to taki, który nie umniejsza użyteczności wyniku.
Zgodnie z decyzją Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej przykładowa wielkość błędów dopuszczalnych:
ALT-16%
AST-16%
Białko całk.-6%
Cholesterol-8%
AP-16%
Glukoza-8%
Kreatynina-10%
Sód-3%
Wapń-6%
Zapobieganie błędom analitycznym
Próbki wzorcowe-surowice kontrolne i kalibratory- dostępne roztwory przypominające surowicę
Kontrola jakości badań laboratoryjnych
Matryca analityczna tj układ substancja badana- substancje towarzyszące
Błędy postanalityczne
Błąd w przesyłaniu wyników lekarzowi
Błąd w interpretacji wyników
Błędy w historii choroby
Materiał do badań laboratoryjnych
Krew pełna żylna, tętnicza, włośniczkowa, osocze, surowica
Mocz
Kał
Płyny biologiczne: stawowy, mózgowo-rdzeniowe, otrzewnowy, opłucnowy, żwaczowy
Bioptaty
Szpik kostny
Nasienie
Pobieranie materiału- krew
miejsce i czas pobrania materiału przed leczeniem i w trakcie leczenia (po posiłku wzrost stężenia glukozy, trójglicerydów, przestrzeganie procedur testów czynnościowych)
Pozycja i postawa Staza, igły czy strzykawki Czas i temperatura przechowywania- enzymy kilka godzin w temp. pokojowej, a w -20 st C 3 miesiące
Przenoszenie materiału do probówki
Antykoagulanty
Wskazania
Krew żylna z antykoagulantem- morfologia krwi, gdzie stężenie w krwinkach i osoczu jest takie same jak: glukoza, mocznik, badania koagulologiczne


(…)

… włośniczkowa- badania hemotologiczne
Rodzaje antykoagulantów i ich zastosowanie
Heparyna (sól amonowa)-0,1 mg/ml- biochemia, morfologia
Wersenian EDTAK2 lub K3- 1 mg/ml-morfologia
Cytrynian sodu 4 mg/ml-badania koagulologiczne
Szczawian potasu- 2 mg/ml- hematologia krwi
Wpływ negatywny antykoagulantów
Najczęstsze przyczyny hemolizy krwi
Wyciskanie krwi przy pobieraniu;
energiczne mieszanie;
używanie mokrych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz